RPD 401


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Psikolojik Testler RPD 401 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
28 28 28 40 124 4 5

Ders Sorumluları Yrd.Doç.Dr. Aslıhan ERMAN ASLANOĞLU
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Herhangi bir önkoşul bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencilerin psikolojik testlerin yapısına, geliştirilmesi aşamalarına, nasıl kullanıldığına ve değerlendirilmesine ilişkin bir anlayış geliştirmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği Psikolojik testlere ilişkin temel kavram ve ilkeler, bireysel ve grup zekâ testleri, başarı, yetenek ve kişilik testleri, tutum ve ilgi envanterleri, bazı test ve envanterlerin uygulanması ve değerlendirilmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Psikolojik testlerin yapısını ve kullanılışını kavrayabilme 2. Psikolojik test geliştirme aşamalarını sıralayabilme 3. Psikolojik testlerin kullanım alanlarını kavrayabilme 4. Psikolojik testlerin değerlendirilmesinde kullanılan temel istatistiksel yöntemlerin bilgisi 5. Genel yetenek zeka, kişilik, başarı testleri ve ilgi envanterlerini tanıyabilme 6. Belirli bir amaç için uygun testi seçebilme 7.Bir testin geçerlik ve güvenirliğini çeşitli yöntemlerle inceleyebilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı yapılandırılması, psikolojik testlere ilişkin temel kavramlar.
2. Hafta Psikolojik testlerin tarihçesi
3. Hafta Psikolojik testlerin psikometrik özellikleri
4. Hafta Psikolojik testlerin psikometrik özellikleri
5. Hafta Psikolojik testlere ilişkin yaklaşımlar
6. Hafta Zeka ölçekleri
7. Hafta Zeka ölçekleri
8. Hafta Kişilik ölçekleri
9. Hafta İlgi Ölçekleri
10. Hafta Tutum Ölçekleri
11. Hafta Okul öncesi ve eğitimde kullanılan ölçekler
12. Hafta Psikolojik testlerin kullanılması, yorumlanması denetimi ve etik kurallar
13. Hafta Öğrenci sunumları
14. Hafta Öğrenci sunumları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 20
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 20
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%) 60
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar nastasi, A. & Urbina, S. (1997). Psychological Testing. (7th ed.). New Jersey: Prentice-Hall. Weiner, E. A.; Steward, B. J. (1984). Assesing Individuals: Psychological and Educational Tests and Measurements. Boston: Little, Brown and Company. Özgüven, İ. E. (2000). Psikolojik Testler. Ankara: PDREM yayınları.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi