RPD 353


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Duyguların Yönetimi RPD 353 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
42 - - 20 40 102 3 4

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Türkan Öncü
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Herhangi bir ön koşul yoktur.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Duyguların tanınması, işleyiş mekanizmaları, gündelik hayatta ve psikolojik sorunlarda olumsuz duyguları yöneterek yaşamımızın kalitesini artırma becerilerini kazanma
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin sonunda öğrenciler, 1- Duygularını adlandıracaklar 2- Olumsuz duygulara karşı  farkındalık kazanacaklar 3- Temel olumsuz duygulardan depresyon, kaygı ve öfke yönetimini planlayabilecekler 4- Olumsuz duyguları önleme ve kişisel gelişim üzerine bilgi sahibi olacaklar 5-Günlük hayatın stres ve gerilimleriyle başa çıkma konusunda gelişecekler
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Duygularımızı tanımlamak, duygular ve sağlığımız arasındaki ilişki
2. Hafta Duygusal Zeka kavramı
3. Hafta Duygularımızın kaynağı, düşünce, duygu ve davranış arasındaki ilişki, REDT, akılcı, duygusal davranış yaklaşımına giriş
4. Hafta Kendi kendimize 3D (duygu, düşünce, davranış) analizi
5. Hafta Akla aykırı inanç ve iç konuşmalarımız
6. Hafta Duygularımızın yönetilmesi, inanç ve iç konuşmalarımızın yakalanması (avcılık)
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta İrdeleme ve duygulara ABC yaklaşımı
9. Hafta Bilişsel çarpıtmalar ve düşünce hataları
10. Hafta Derin solunum ve kas gevşetme egzersizleri
11. Hafta Kaygı tanımı, kaygı yönetiminde ABC yaklaşımı
12. Hafta Öfke tanımı ve öfke yönetiminde ABC yaklaşımı
13. Hafta Depresyon tanımı ve depresyon yönetimi'nde ABC yaklaşımı
14. Hafta Yaşam kalitesi ve yönetiminde önleme ve kişisel gelişimin önemi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Burns, D (2014). İyi Hissetmek. İstanbul, Psikonet Özer, A.Kadir (2013). Var Olmak Cesaret İster. Remzi kitabevi Clark, L (2000). SOS Duygulara Yardım, Evrim Yayınevi Bilişsel Davranıscı Terapiler (1996). Türk Psikologlar Derneği Young J ve Klosko J (1993). Hayatı Yeniden Keşfedin. Babior, S ve Goldman, C (1999). Panik Atak. Leslie Greenberg (2018) Duygu Odaklı Terapi.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

ÖÇ5

PY1

4

4

4

4

4

PY2

2

4

4

5

3

PY3

 

3

3

4

4

PY4

4

4

5

4

3

PY5

1

  

3

3

PY6

3

3

3

3

2

PY7

 

2

2

4

2

PY8

2

3

2

3

2

PY9

4

3

3

4

5

PY10

2

3

4

3

4

PY11

3

4

5

4

5

PY12

4

4

4

4

4

PY13

5

4

5

4

4

PY14

3

3

4

3

3

PY15

4

3

4

3

3

PY16

1

5

2

3

2

PY17

4

4

5

4

4

PY18

3

3

5

4

4

PY19

4

4

5

3

3

PY20

5

 

3

3

2

PY21

4

5

3

4

4

PY22

 

3

3

3

3

* Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek