RPD 206


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İstatistik II RPD 206 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
42 20 10 72 3 3

Ders Sorumluları Yrd.Doç.Dr. Aslıhan ERMAN ASLANOĞLU
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Basit doğrusal regresyon, anlam çıkartıcı istatistiklerden T testi, varyans analizi, ve bazı non parametrik teknikler be bunların uygulanması sırasında kullanılmak durumunda olan hipotez testi, serbestlik derecesi, güven aralığı ve karar sürecinde yapılan hatalar ve hangi durumda hangi testin kullanılacağı vb konularda çalışmalar yapmak
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin sonunda öğrenciler; 1. Anlam çıkartıcı istatistiğe ilişkin temel kavramları bilir 2. Verilen bir veri grubuna ilişkin olarak regresyon eşitliğini bulabilir 3. Verilen problem ve veri durumuna bakarak hangi yöntemin kullanılması gerektiğini belirleyebilir 4. Elde edilen değerleri ilgili tablolarda verilen kritik değerler ile karşılaştırarak hipoteze ilişkin yorum yapabilir. 5. Verilen kararlardaki hata miktarına ve yönüne ilişkin yorumlar yapabilir. 6. Verilen bir istatistik analizi için gerekli olan güven aralığı ve serbestlik derecelerini belirleyebilir. 7. Verilen durumlara uygun tablo değerlerini okuyabilir
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Basit doğrusal regresyon analizi
2. Hafta Basit doğrusal regresyon analizi için alıştırmalar
3. Hafta Anlam çıkartıcı istatistik –giriş temel kavramlar
4. Hafta Ortalamalar arası farkın test edilmesi-T-testi
5. Hafta Ortalamalar arası farkın test edilmesi-T-Testi
6. Hafta Ortalamalar arası farkın test edilmesi- T-testi için alıştırmalar
7. Hafta Varyans analizine giriş ve temel kavramlar
8. Hafta Varyans analizi: Ortalamalar arası farkların test edilmesi
9. Hafta Varyans analizi için alıştırmalar
10. Hafta Ki-kare bağımsızlık testi
11. Hafta Ki-kare bağımsızlık testi için alıştırmalar
12. Hafta Mann- Whitney U: Ortalamalar arası farkların test edilmesi
13. Hafta Mann- Whitney U: Ortalamalar arası farkların test edilmesi alıştırmaları
14. Hafta Genel tekrar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Sosyal bilimler için istatistik 2012. Pegem Akademi
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

ÖÇ5

ÖÇ6

ÖÇ7

PY1

5

2

3

1

2

2

2

PY2

3

2

1

2

1

1

2

PY3

2

1

1

2

2

1

1

PY4

2

1

1

2

2

1

1

PY5

1

1

2

2

2

1

1

PY6

4

5

5

5

5

4

5

PY7

5

2

1

1

2

1

2

PY8

4

5

5

5

5

5

5

PY9

2

1

4

2

1

1

2

PY10

1

2

2

2

1

1

1

PY11

3

2

1

2

2

1

1

PY12

2

2

2

2

1

1

1

PY13

2

3

2

1

2

1

2

PY14

3

2

1

2

2

1

2

PY15

2

1

1

1

2

1

1

PY16

1

1

1

1

1

2

2

PY17

3

3

2

1

2

1

1

PY18

2

3

2

1

2

1

2

PY19

2

1

1

1

1

1

1

PY20

2

1

1

1

1

1

1

PY21

3

1

2

1

3

1

1

PY22

2

1

1

1

2

1

1

 

* Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek