RPD 201 (İNG)


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Rehberlik ve Psikolojik Danışma RPD201 (İNG) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 30 122 3 5

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Ayşe IRKÖRÜCÜ KÜÇÜK
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Dersin amacı; psikolojik danışma ve rehberlikteki temel konuları öğretmek ve öğrencileri gelecekte alacakları alan derslerine hazırlamak, bununla birlikte birer psikolojik danışman olarak mesleki ve profesyonel kimliklerinin gelişimine katkıda bulunmak.
Dersin İçeriği Psikolojik danışma ve rehberliğe ilişkin temel kavram ve ilkeler, psikolojik danışma ve rehberliğin tarihçesi, uygulama alanları, araştırma ve değerlendirme yöntemleri, psikolojik danışma süreci, psikolojik danışma kuramları, psikolojik danışma ve rehberlikte etik ve yasal konular.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin sonunda başarılı olan öğrencinin elde edeceği öğrenim kazanımları şöyledir; 1. Psikolojik danışma ve rehberlikteki temel kavramlar, ilkeler ve alanın tarihsel gelişimini öğrenir, 2. Kuramlar ve uygulama alanları ile ilgili genel bilgi sahibi olur, 3. Psikolojik danışma sürecini ve ihtiyaç duyulan beceri ve özelliklerin neler olduğunu kavrar 4. Güncel sorunların neler olduğunu bilir ve gelecekte psikolojik danışma ve rehberlik alanının nasıl biçimlenebileceği konusunda görüş sahibi olur.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Guidance, counseling and psychoteraphy terms and definitions The aims of counselling The potential outcomes of counselling Counseling Types
2. Hafta History of counseling - The emergence of the ‘trade in lunacy’ - The invention of psychotherapy - The growth of psychotherapy - The expansion of counselling in the late twentieth century Video presentation 1: history of psychology practice
3. Hafta The skills and qualities of the effective counsellors - Distinct competence areas Handout-1: Behaviour modification in a case of bulimia
4. Hafta Individual approaches to counseling; - psychodynamic approach, - existential-humanistic approaches Handout-2: The use of metaphor in constructivist therapy
5. Hafta Individual approaches to counseling; - behaviourism, - cognitive approaches, - post modern approaches, - feminist approaches Video presentation 2: various counseling sessions-case studies.
6. Hafta Marriage and couples counseling Group approaches to counseling Handout-3: A culturally sensitive approach to counselling in a case of traumatic bereavement
7. Hafta Multicultural counseling and Working with Diverse Populations - Culture and cultural identity - Underlying cultural aspects in counselling - Externally observable cultural aspects in counselling Multicultural counselling in practice
8. Hafta Midterm Exam
9. Hafta Case Conceptualization and assessment in counseling - Case conceptualization - Assessment with standardized psychological tests - Non standardized assessment Handout-4: How did Carl Rogers do therapy?
10. Hafta The counselling relationship - Images of counsellors Counseling skills Learning activities for counselors
11. Hafta Training, consultation and supervision in counselling Development of professional identity Consultation Supervision
12. Hafta Morals, values and ethics in counseling practice
13. Hafta The organizational context of counselling The diversity of theory and practice in counselling
14. Hafta Where is counselling going: the next 50 years
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar McLeod, J. (2003). An introduction to counselling (3rd Ed.). NY: Open University Press.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

ÖÇ5

ÖÇ6

ÖÇ7

ÖÇ8

PY1

5

5

5

5

5

5

5

5

PY2

3

3

3

3

3

3

3

3

PY3

4

4

4

4

4

4

4

4

PY4

2

2

2

2

2

2

2

2

PY5

3

3

3

3

3

3

3

3

PY6

1

1

1

1

1

1

1

1

PY7

4

4

4

4

4

4

4

4

PY8

1

1

1

1

1

1

1

1

PY9

1

1

1

1

1

1

1

1

PY10

 

 

 

 

 

 

 

 

PY11

3

3

3

3

3

3

3

3

PY12

3

3

3

3

3

3

3

3

PY13

2

2

2

2

2

2

2

2

PY14

2

2

2

2

2

2

2

2

PY15

2

2

2

2

2

2

2

2

PY16

1

1

1

1

1

1

1

1

PY17

5

5

5

5

5

5

5

5

PY18

5

5

5

5

5

5

5

5

PY19

3

3

3

3

3

3

3

3

PY20

1

1

1

1

1

1

1

1

PY21

4

4

4

4

4

4

4

4

PY22

3

3

3

3

3

3

3

3

* Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek