RPD 105 (ING)


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Sosyolojiye Giriş RPD 105 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 - - - - 55 83 2 3

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Muhittin ŞAHİN
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı bir sosyal bilim olarak sosyolojinin tanımlanmasıdır; ancak öğrencilerin çevrelerinden neler olup bittiği konusunda bir tür farkındalığa sahip olabilecekleri yeterliliklerle donatmak ve böylece insan hakları konusunda farkındalık geliştirmeleri en önemli hedeftir.
Dersin İçeriği "Sosyolojiye Giriş" adlı derste, tarihsel süreçte sosyoloji, diğerleriyle etkileşimleri esnasında bireyin statü ve rolleri ile toplumla ilgili herhangi birşeyin tartışılmasını içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarı ile tamamlayanların aşağıdaki öğrenim kazanımlarını edinmeleri beklenmektedir: 1. analitik düşünme becerileri gelişir. 2. toplumda diğerleri ile etkileşimlerinde bireylerin edindikleri statüler ve bu statülerin gerektirdiği roller hakkında farkındalık kazanır. 3. tüm kültürlerin birbirini etkileyerek içiçe geçmişliğini bilir ve insan haklarına karşı duyarlı olur.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma - Sosyoloji nedir?
2. Hafta Toplumsal tahayyül ve sosyolojik teoriye giriş
3. Hafta Toplum ve Klasik sosyolojide teori
4. Hafta Kültür
5. Hafta Toplumsal gruplar, örgütler ve Ağ Toplumu
6. Hafta Mikro sosyoloji ve günlük yaşamın inşası
7. Hafta Toplumsal sınıflandırma ve tabakalaşma
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Denetim, suç sosyolojisi ve sapma
10. Hafta Toplumsal cinsiyet ve cinsellikler sosyolojisi
11. Hafta İletişim ve medya sosyolojisi
12. Hafta Din sosyolojisi
13. Hafta Eğitim sosyolojisi
14. Hafta Soru - Cevap
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%) -
Ödevler (%) -
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%) -
Final (%) 60
Diğer (%) -
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Macionis, John J.; Plummer, Ken. (2008). Sociology: A global Introduction. Pearson: Prentice Hall 2. Macionis, John J. (2012). Sociology. Pearson: Prentice Hall 3. Any materials mentioned in the classroom.
Staj / Uygulama -
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

PY1

-

-

-

PY2

5

5

5

PY3

1

4

4

PY4

1

1

1

PY5

2

2

2

PY6

1

1

2

PY7

-

-

-

PY8

-

-

-

PY9

5

3

-

PY10

3

 3

 3

PY11

-

-

-

PY12

-

-

-

PY13

-

-

-

PY14

-

-

-

PY15

-

-

-

PY16

-

-

-

PY17

-

-

-

PY18

-

-

-

PY19

5

5

5

PY20

2

2

2

PY21

-

-

-

PY22

-

-

-