IST104


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Temel Bilgisayar Bilimleri IST104 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Güz)
14x2 14x2 20 76 3 3

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Levent EMMUNGİL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilere Eğitim Alanında Bilgisayar Kullanımını öğretmektir
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin sonunda 1. Öğrenci eğitim alanlarında teknoloji kullanımı ile ilgili temel terimleri tanımlayabilir. 2. Eğitim yazılımlarını ve işlevlerini tanımlayabilir 3. Ofis yazılımlarını eğitim amaçlı kullanabilir 4. Açık kaynaklı ve/veya ücretsiz eğitim yazılımları hakkında bilgi sahibi olur 5. Đnternet üzerinden kullanılabilen eğitim yazılımları hakkında bilgi sahibi olur
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Temel bilgiler
2. Hafta Açık/Kapalı Kaynaklı Yazılımlar
3. Hafta Eğitimde Bilgisayar
4. Hafta Eğitimde Bilgisayar Yazılımları
5. Hafta KDEEdu yazılımları
6. Hafta KDEEdu Yazılımları (devam)
7. Hafta Gcompris Yazılımları
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta İnternet üzerinden kullanılabilen eğitim yazılımları
10. Hafta DVD ortamında eğitim yazılımları
11. Hafta Açık kaynaklı ücretsiz eğitim yazılımları (özet-tekrar)
12. Hafta K12LTSP Projesi
13. Hafta Proje çalışmaları
14. Hafta Proje sunumları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 10
Kısa Sınavlar (%) 10
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%) 30
Projeler/Alan Çalışması (%) 30
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 20
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Programlar: Eğitim yazılımları Diğer: Đnternet üzerindeki kaynaklar, Dersin internet sitesindeki kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

ÖÇ5

PY1

3

 

 

 

 

PY2

 

 

 

 

 

PY3

 

 

 

 

 

PY4

 

 

 

 

 

PY5

 

 

 

 

 

PY6

 

 

 

 

 

PY7

 

 

 

 

 

PY8

 

 

 

 

 

PY9

 

 

 

 

 

PY10

 

 

 

 

 

PY11

 

 

 

 

 

PY12

 

 

 

 

 

PY13

 

 

 

 

 

PY14

 

 

 

 

 

PY15

 

 

 

 

 

PY16

 

 

 

 

 

PY17

 

 

 

 

 

PY18

 

 

 

 

 

PY19

 

 

 

 

 

PY20

3

 

5

4

5

PY21

 

 

 

 

 

PY22

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek