IST103


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı IST103 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
14x2 14x2 20 76 3 3

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilere Temel Bilgisayar Kullanımını öğretmektir.
Dersin İçeriği -
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Öğrenci kendi alanlarında teknoloji kullanımı ile ilgili temel terimleri tanımlayabilir. 2. Bilgisayar türleri ve işlevlerini tanımlayabilir 3. Bilgisayarı güvenli şekilde açıp kapatabilir, uygulama programlarını kullanabilir 4. Ofis yazılımlarını eğitim amaçlı kullanabilir 5. Đnternet teknolojileri ve kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olur
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Temel bilgiler
2. Hafta İnternet kullanımı
3. Hafta Bilgisayar Donanımı
4. Hafta İşletim sistemleri
5. Hafta Ofis uygulamaları - Kelime işlemci
6. Hafta Ofis uygulamaları - Tablo işlemci
7. Hafta Ofis uygulamaları - Sunum yazılımları
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Google uygulamaları
10. Hafta Google uygulamaları
11. Hafta Blog Hazırlama
12. Hafta Ofis Uygulamaları - Web sayfası hazırlama
13. Hafta Ofis Uygulamaları - Web sayfası hazırlama
14. Hafta Uygulama yazılımları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 10
Kısa Sınavlar (%) 10
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%) 30
Projeler/Alan Çalışması (%) 30
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 20
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Programlar: Windows ve Linux işletim sistemleri, Ofis programları, İnternet tarayıcıları Diğer: İnternet üzerindeki kaynaklar, Dersin internet sitesindeki kaynaklar, Donanım ürünleri
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

ÖÇ5

PY1

3

 

 

 

 

PY2

 

 

 

 

 

PY3

 

 

 

 

 

PY4

 

 

 

 

 

PY5

 

 

 

 

 

PY6

 

 

 

 

 

PY7

 

 

 

 

 

PY8

 

 

 

 

 

PY9

 

 

 

 

 

PY10

 

 

 

 

 

PY11

 

 

 

 

 

PY12

 

 

 

 

 

PY13

 

 

 

 

 

PY14

 

 

 

 

 

PY15

 

 

 

 

 

PY16

 

 

 

 

 

PY17

 

 

 

 

 

PY18

 

 

 

 

 

PY19

 

 

 

 

 

PY20

3

 

5

4

5

PY21

 

 

 

 

 

PY22

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek