ING301


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Mesleki İngilizce I ING301 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
42 15 57 3 2

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Gör. Ayşe IRKÖRÜCÜ KÜÇÜK
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Alanla ilgili temel kavramları İngilizce olarak ifade edebilme , okuma-anlama becerilerini ve kelime dağarcığını gelistirme , verilen makaleler üzerinde tartısma yapabilme
Dersin İçeriği Psikolojik Danısma ve Rehberlik , Psikoloji alanlarıyla ilgili temel kavram ve terminoloji , okuma-anlama becerilerini ve kelime dağarcığını gelistirme
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve basarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar sunlardır; 1. Psikoloji ve psikolojik danısma ve rehberlikle ilgili temel kavramları Đngilizce olarak ifade edebilir 2. Alanla ilgili temel terminolojiyi kullanabilir 3. Alanda yazılmıs makale ve kitaplardan seçilmis bölümleri okuyup analiz edebilir 4. Verilen makaleler üzerinde sınıf tartısması yapabilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı, derste kullanılacak kaynakların açıklanması ve dersin yürütülme biçimi, dersin değerlendirilmesine yönelik açıklamalar.
2. Hafta Alanda kullanılan temel terimler ve anlamları.
3. Hafta Alanda kullanılan temel terimler ve anlamları.
4. Hafta Piaget ve Freud’un temel terimleri, gelişim basamakları, teorilere genel bakış.
5. Hafta Piaget ve Freud’un temel terimleri, gelişim basamakları, teorilere genel bakış.
6. Hafta Erikson ve Vygotsky’nin temel terimleri, gelişim basamakları, teorilere genel bakış.
7. Hafta Davranışsal yaklaşım temel terimleri, ana kavramları ve yöntemleri.
8. Hafta Psikodinamik yaklaşım temel terimleri, ana kavramları ve yöntemleri.
9. Hafta Bilişsel yaklaşım temel terimleri, ana kavramları ve yöntemleri.
10. Hafta Hümanisttik yaklaşım temel terimleri, ana kavramları ve yöntemleri.
11. Hafta Sosyokültürel yaklaşımlar ve temel terimleri.
12. Hafta Gestalt yaklaşımı temel terimleri, ana kavramları ve yöntemleri.
13. Hafta Rehberlik Psikolojik Danışma prensipleri, rehberlik alanında temel terimler.
14. Hafta Danışmanlık becerileri. Sınav öncesi konu tekrarları.
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%) -
Ödevler (%) -
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%) -
Final (%) 60
Diğer (%) -
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar - Voltan-Acar, Nilüfer ; Tanrıdağı ,R. S ( 1995 ) Psikolojik Danısma ve Rehberlik Terimler Sözlüğü. Ankara : Yeni Doğus Matbaası - Worksheets
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

PY1

 

 

 

 

PY2

 

 

 

 

PY3

 

 

 

 

PY4

 

 

 

 

PY5

 

 

 

 

PY6

 

 

 

 

PY7

 

 

 

 

PY8

 

 

 

 

PY9

 

 

 

 

PY10

5

5

5

5

PY11

 

 

 

 

PY12

 

 

 

 

PY13

 

 

 

 

PY14

 

 

 

 

PY15

 

 

 

 

PY16

 

 

 

 

PY17

 

 

 

 

PY18

 

 

 

 

PY19

 

 

 

 

PY20

 

 

 

 

PY21

 

 

 

 

PY22

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek