ING232


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Yabancı Dil IV ING232 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
52 25 77 4 3

Ders Sorumluları Dr. Muhittin ŞAHİN
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Ön koşul yoktur.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Yabancı Dil IV adlı dersin amacı, öğrencilerin İngilizce dilbilgisi ve dil yeterliliklerini bütünleşik bir şekilde orta-üst düzeyde geliştirebilmektir.
Dersin İçeriği Yabancı Dil III adlı ders, orta-üst düzeyde İngilizce dilbilgisinin öğrenilmesini ve orta-üst düzeyde İngilizce dil becerilerini gerçek hayatla bütünleştirerek edinme çalışmalarını içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrencilerin elde edeceği öğrenim kazanımları şöyledir: 1. İngilizce dilbilgisini orta-üst düzeyde bilir. 2. İngilizce dil yeterliliklrine orta-üst düzeyde sahip olur.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş - Dersin tanıtımı
2. Hafta Unit 1 (Character) – Previewing Reading: “Are you a natural leader?” - “The hero within” Writing: Writing topic sentence. Describing a hero. Grammar: The simple present tense
3. Hafta Unit 2 (Time) – Identifying the author's purpose, Skimming Reading: “A matter of time” - “What time is it?” Writing: Undestanding sentence patterns. Describing how to achieve a goal Grammar: infinitves&gerunds
4. Hafta Unit 3 (Home) – Highligting, Annotating Reading: “Home is where the heart is” Grammar: There is/ are(+ quantifier) + noun
5. Hafta Unit 3 (Home) – Developing critical thinking Reading: “Home automation” Writing: Brainstorming word maps, describing your home
6. Hafta Unit 4 (Size) – Predicting, Making Inferences Reading: “Fuel of the sea” - “Size doesn't matter” Grammar: The present progressive tense Writing: Wrting compound sentences, Describing how your neighborhood is changing.
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Unit 5 (Patterns) – Determining main ideas and supporting details – Taking notes Reading: “Time for a change” Grammar: Giving advice and making suggestions
9. Hafta Unit 5 (Patterns) – Determining main ideas and supporting details – Taking notes Reading: “The fibonacci sequence” Writing: Using end punctuation and capitalization, Giving advice in an e-mail.
10. Hafta Unit 6 (Speed) – Distinguishing facts from opinions – Identifying tone Reading: “Hurry up and slow down” - “”Keeping up with the Tarahumara” Grammar: Comparative forms of adjectives and adverbs Writing: Making comparisons
11. Hafta Unit 7 (Vision) – Scanning, Using a chart to organize your notes Reading: “Is seeing really believing?” - “Color and flags” Grammar: Count and noncount nouns
12. Hafta Unit 8 (Extremes) – Finding similarities and differences, Identifying the source Reading: “Earth's final frontier” - “Super Sherpa” Grammar: Expressing ability Writing: Giving your opinion
13. Hafta Unit 9 (Life) – Summarizing, Identifying reasons Reading: “Coming of age” - “Gardening 360 kilometers above Earth” Grammar: The Simple Past Tense Writing: Descring a memorable day
14. Hafta Unit 10 (Work) – Sequencing, Reading charts and graphs Reading: “The farmer's lazy son” - “Leave it for the robot” Grammar: Future forms Writing: Describing your future
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%) -
Ödevler (%) -
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%) -
Final (%) 60
Diğer (%) -
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Bohlke, David. Skillful Reading&Writing 1. Macmillan Academic Series. Any Advanced Dictionary
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

PY1

 

 

 

PY2

 

 

 

PY3

 

 

 

PY4

 

 

 

PY5

 

 

 

PY6

 

 

 

PY7

 

 

 

PY8

 

 

 

PY9

 

 

 

PY10

5

5

5

PY11

 

 

 

PY12

 

 

 

PY13

 

 

 

PY14

 

 

 

PY15

 

 

 

PY16

 

 

 

PY17

 

 

 

PY18

 

 

 

PY19

 

 

 

PY20

 

 

 

PY21

 

 

 

PY22

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek