ING231


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Yabancı Dil III ING231 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
52 25 77 4 3

Ders Sorumluları Öğr. Gör. Emine ARDA
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Ön koşul yoktur.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı İngilizce Dil Becerileri III dersi, ileri düzeyde İngilizce dil becerilerini geliştiren bir derstir. Dersi alan öğrencilerin İngilizce’de farklı yapıları özümseyip, kullanabilmeleri, kelime bilgilerinin arttırılması, konuşma ile yazma İngilizceleri arasındaki ayrıma varmaları ve İngilizceyi kendilerine güven duyarak kullanabilmeleri amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği Öğrencilerin İngilizceyi doğru okuma, yazma, konuşma, dinleme becerilerini geliştirmek ve özellikle sonraki yıllarda öğrencilerin sorumlu olacakları İş İngilizcesine temel seviyede başlangıç teşkil edecek olan kelime dağarcıklarını geliştirmek hedeflenmektedir. İleri seviyede dilbilgisi kurallarının pekiştirilmesi için ders içinde alıştırmalar yapılmakta ve konuşma İngilizcesinin incelikleri öğretilerek proje dahilinde uygulamaya geçirilmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrencilerin elde edeceği öğrenim kazanımları şöyledir: 1. Öğrenciler, ders içeriğinin yoğun bir parçası olan dilbilgisi bölümü ile ileriki yıllarda girebilecekleri ulusal ve uluslararası dil sınavlarında başarı gösterir. 2. Ders içeriğinin diğer bir önemli parçası olan konuşma becerisi ile kendilerini yabancı bir dilde rahatlıkla ifade edebilme yetisini kazanır. 3. Sergilemiş oldukları proje ile bir topluluğa yabancı bir dilde nasıl hitap edileceğini öğrenmiş olurlar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanımının yapılması, formal ve informal İngilizce kuralları
2. Hafta Pyschology –Career Paths UNIT 1 (3 HRS) *Making necessary connections with the book and their academic education. *Understanding Target Vocabulary (Mental,process, assess, treat,behavior,environment, physical state.)
3. Hafta Pyschology –Career Paths UNIT 2 (2 HRS) *Understanding the reading text about CNS *Understanding Target Vocabulary (Brain, neuron, process, white matter, gray matter, sensory information) Academic Writing (1 HR) Stage 1- Pre-Writing *Brainstorming process (listing-clustering,free-writing)
4. Hafta Pyschology –Career Paths UNIT 2 (1 HR) UNIT 3-INTRO (1HR) *Understanding the reading text about PNS *Understanding Target Vocabulary (sensory nerve, divided,motor nerve, somatic nervous system) Academic Writing (1 HR) Stage 2- Outlining
5. Hafta Pyschology –Career Paths UNIT 3- (2 HRS) *Understanding the reading text about PNS *Understanding Target Vocabulary (Brain, neuron, process, white matter, gray matter, sensory information) Academic Writing (1 HR) Stage 3-Writing the first draft
6. Hafta Pyschology –Career Paths UNIT 4- (2 HRS) *Understanding the reading text about Cerebrum *Understanding Target Vocabulary (visual cortex,frontal lobe, insular lobe, temporal lobe, parietal lobe, occipital lobe, carpus callosum, hemisphere) Academic Writing (1 HR) Stage 4-Revising and editing
7. Hafta Pyschology –Career Paths UNIT 4- (1 HR) *Using the target vocabulary in context. *Talking about a head injury *Writing a form of a patient Academic Writing (1 HR) Stage 5-Final Writing
8. Hafta ARASINAV
9. Hafta Pyschology –Career Paths UNIT 5- (2 HRS) *Understanding the reading text about Lower Brain *Understanding Target Vocabulary (the cerebellum, midbrain,amygdala, thalamus, medulla) Academic Writing (1 HR) The details: TOPIC SENTENCE
10. Hafta Pyschology –Career Paths UNIT 5- (1 HR) *Using the target vocabulary in context. * Explaining the relationship of a part of the brain *Reading a text about brain and filling out a note from the text. Academic Writing (1 HR) The details: SUPPORTING SENTENCE
11. Hafta Pyschology –Career Paths UNIT 6- ( 2 HRS) *Using the target vocabulary in context. * Explaining the relationship hormone and its function? *Reading a text about chemical messengers of our body. Academic Writing (1 HR) The details: CONCLUDING SENTENCE
12. Hafta Pyschology –Career Paths UNIT 6- ( 2 HRS) *Using the target vocabulary in context. *Explaining the types of chemıc Writing about two different chemical messengers by comparing and contrasting. Academic Writing (1 HR) The details: Studying on examples
13. Hafta Pyschology –Career Paths UNIT 7- ( 2 HRS) *Using the target vocabulary in context. *Explaining the steps of how to set experiments. *Understanding and reading about an experiment. *Talking about the results. Academic Writing (1 HR) The details: Studying on examples
14. Hafta Pyschology –Career Paths UNIT 7- ( 2 HRS) *Preparing an exam outline Academic Writing (1 HR) Recalling and completing “essay writing process”
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 20
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%) 10
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Career Paths –Psychology –Express Publishing
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

PY1

 

 

 

PY2

 

 

 

PY3

 

 

 

PY4

 

 

 

PY5

 

 

 

PY6

 

 

 

PY7

 

 

 

PY8

 

 

 

PY9

 

 

 

PY10

5

5

5

PY11

 

 

 

PY12

 

 

 

PY13

 

 

 

PY14

 

 

 

PY15

 

 

 

PY16

 

 

 

PY17

 

 

 

PY18

 

 

 

PY19

 

 

 

PY20

 

 

 

PY21

 

 

 

PY22

 

 

 

* Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek