ING231


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Yabancı Dil III ING231 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
52 25 77 4 3

Ders Sorumluları Ins. Tuğçe (ÇANKAYA) TÜMER
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Ön koşul yoktur.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı İngilizce Dil Becerileri III dersi, ileri düzeyde İngilizce dil becerilerini geliştiren bir derstir. Dersi alan öğrencilerin İngilizce’de farklı yapıları özümseyip, kullanabilmeleri, kelime bilgilerinin arttırılması, konuşma ile yazma İngilizceleri arasındaki ayrıma varmaları ve İngilizceyi kendilerine güven duyarak kullanabilmeleri amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği Öğrencilerin İngilizceyi doğru okuma, yazma, konuşma, dinleme becerilerini geliştirmek ve özellikle sonraki yıllarda öğrencilerin sorumlu olacakları İş İngilizcesine temel seviyede başlangıç teşkil edecek olan kelime dağarcıklarını geliştirmek hedeflenmektedir. İleri seviyede dilbilgisi kurallarının pekiştirilmesi için ders içinde alıştırmalar yapılmakta ve konuşma İngilizcesinin incelikleri öğretilerek proje dahilinde uygulamaya geçirilmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrencilerin elde edeceği öğrenim kazanımları şöyledir: 1. Öğrenciler, ders içeriğinin yoğun bir parçası olan dilbilgisi bölümü ile ileriki yıllarda girebilecekleri ulusal ve uluslararası dil sınavlarında başarı gösterir. 2. Ders içeriğinin diğer bir önemli parçası olan konuşma becerisi ile kendilerini yabancı bir dilde rahatlıkla ifade edebilme yetisini kazanır. 3. Sergilemiş oldukları proje ile bir topluluğa yabancı bir dilde nasıl hitap edileceğini öğrenmiş olurlar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanımının yapılması, formal ve informal İngilizce kuralları
2. Hafta Nouns, possessives, pronouns
3. Hafta Articles, demonstratives, quantifiers
4. Hafta Prepositions
5. Hafta Adjectives and Adverbs
6. Hafta Tenses
7. Hafta Sunum Teknikleri
8. Hafta ARASINAV
9. Hafta Verilen hikaye üzerine tartışma ve sunumlar
10. Hafta Öğrenilen zamanlar üzerine çeşitli alıştırmalar Verilen hikaye üzerine tartışma ve sunumlar
11. Hafta Modal verbs Makale Okuma ve sunumlar
12. Hafta Conditionals, subjunctives, and the unreal past
13. Hafta Word order and word patterns Dinleme ve sunumlar
14. Hafta Dönem değerlendirmesi / dersin bitişi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 20
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%) 10
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Course Book: My GrammarLab(Advanced C/1-C/2). Pearson. Recommended Dictionaries: Longman Dictionary of Contemporary English Macmillan English Dictionary for Advanced Learners Other Sources: Obee, B., Evans, V. (2003)Upstream: Upper Intermediate, Workbook, EU, Express Publishing Vince, M. (1996) First Certificate Language Practice, Spain, Macmillan&Heinemann English Language Teaching Abbs, B., Freebairn, I. (1993) Blueprint: Upper Intermediate,UK, Longman Carr, C., J., Parsons, J. (2007) Success: Upper Intermediate, UK, Pearson Longman Limited. Dooley, J., Evans, V. (1999) Grammarway: English Grammar Book, Liberty House New Greenham Park Newbury, Berkshire,Express Publishing Evans, V. (1998) FCE Use of English: For the revised Cambridge Examination, Blackpill, Swansea, Express Publishing.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

PY1

 

 

 

PY2

 

 

 

PY3

 

 

 

PY4

 

 

 

PY5

 

 

 

PY6

 

 

 

PY7

 

 

 

PY8

 

 

 

PY9

 

 

 

PY10

5

5

5

PY11

 

 

 

PY12

 

 

 

PY13

 

 

 

PY14

 

 

 

PY15

 

 

 

PY16

 

 

 

PY17

 

 

 

PY18

 

 

 

PY19

 

 

 

PY20

 

 

 

PY21

 

 

 

PY22

 

 

 

* Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek