ING132


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Yabancı Dil II ING132 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Güz)
52 - - - - 25 77 4 3

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Ön koşul bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Öğrencilerin İngilizce bilgilerini bütünleşik beceriler yoluyla orta seviyede (intermediate) geliştirebilmek. Öğrencilerin kitaplarındaki okuma parçalarını, dinleme,konuşma ve yazma aktivitelerini anlamalarına ve yeni dilbilgisi yapılarını fark edebilmelerine yardımcı olmak. Öğrencilerin gerçek hayatlarında yardımcı olabilecek dil becerilerine sahip olmalarını sağlamak. Öğrencilerin sınıf içi tartışmalarda yer almalarını ve kendilerini İngilizce olarak açıkça ifade edebilmelerini sağlamak.
Dersin İçeriği Bu dersin temel hedefi; öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesi amacıyla yeni dilbilgisi kurallarının ve kelimelerin öğretilmesi ve öğrenilen yeni yapıların çeşitli dil becerileri ile pekiştirilmesi. Ayrıca bu ders öğrencilere profesyonel mesleki hayatlarında yardımcı olabilecek kelime bilgisini de sağlamayı hedefler.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İleri seviye ingilizce kullanımına hakim olması ve ingilizce iletişim kurabiliyor olması beklenmektedir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanımının yapılması
2. Hafta Simple and continuous aspects; activity and state Verbs
3. Hafta Present Perfect Simple and Present Perfect Continuous – Makale Okuma
4. Hafta Wishes (1); I hope...; It’s time ... Wishes (2); should have
5. Hafta The Passive – Makale Okuma
6. Hafta As, like, such as, so, such
7. Hafta Have/get something done, get somebody to do something,do something yourself
8. Hafta ARASINAV
9. Hafta Quantifiers –Reading Articles
10. Hafta Describing future events; Future Perfect
11. Hafta Reported Speech – Reading Articles
12. Hafta Modal Verbs (2): deduction in the present and the past
13. Hafta Past Forms of modal and related verbs
14. Hafta Dönem değerlendirmesi / dersin bitişi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ders Kitabı : Face 2 Face ( Upper Intermediate – B2). Cambridge University Press. (SB + WB + CD) Diğer Kaynaklar : Azar, Betty Schrampfer. (1999) Understanding and Using English Grammar. 3rd ed. USA: Pearson Education.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

PY1

 

PY2

 

PY3

 

PY4

 

PY5

 

PY6

 

PY7

 

PY8

 

PY9

 

PY10

5

PY11

 

PY12

 

PY13

 

PY14

 

PY15

 

PY16

 

PY17

 

PY18

 

PY19

 

PY20

 

PY21

 

PY22

 

 

* Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek