ING131


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Yabancı Dil I ING131 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
52 25 77 4 3

Ders Sorumluları Hazırlık Sınıfları Koordinatörlüğü
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Ön koşul bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilerin İngilizce bilgilerini bütünleşik beceriler yoluyla ileri orta seviyede (upper- intermediate) geliştirebilmek. Öğrencilerin kitaplarındaki okuma parçalarını, dinleme,konuşma ve yazma aktivitelerini anlamalarına ve yeni dilbilgisi yapılarını fark edebilmelerine yardımcı olmak . Öğrencilerin gerçek hayatlarında yardımcı olabilecek dil becerilerine sahip olmalarını sağlamak. Öğrencilerin sınıf içi tartışmalarda yer almalarını ve kendilerini İngilizce olarak açıkça ifade edebilmelerini sağlamak
Dersin İçeriği Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesi amacıyla yeni dilbilgisi kurallarının ve kelimelerin öğretilmesi ve öğrenilen yeni yapıların okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri ile pekiştirilmesi amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca bu ders öğrencilere profesyonel mesleki hayatlarında yardımcı olabilecek kelime bilgisini de sağlamayı hedefler.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Hem profesyonel hem de günlük hayatta ingilizce iletişim kurabiliyor olmaları beklenmektedir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanımının yapılması
2. Hafta The English Verb System
3. Hafta Uses of Auxiliaries – Makale Okuma
4. Hafta Present and Past Habits
5. Hafta Be used to – Get used to – Makale Okuma
6. Hafta Second Conditional; alternatives for if
7. Hafta Third Conditional
8. Hafta ARASINAV
9. Hafta Narrative Verb Forms; Past Perfect Continuous
10. Hafta Defining, Non-Defining and Reduced Relative Clauses –Makale Okuma
11. Hafta Ways of Comparing
12. Hafta Future Verb Forms; Future Continuous
13. Hafta Uses of verb+ing – Modal Verbs (1) ; Levels of Certainty about the future – Makale Okuma
14. Hafta Dönem değerlendirmesi / dersin bitişi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ders Kitabı : Face 2 Face ( Upper Intermediate – B2). Cambridge University Press. (SB + WB + CD) Diğer Kaynaklar : Azar, Betty Schrampfer. (1999) Understanding and Using English Grammar. 3rd ed. USA: Pearson Education
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

PY1

 

PY2

 

PY3

 

PY4

 

PY5

 

PY6

 

PY7

 

PY8

 

PY9

 

PY10

5

PY11

 

PY12

 

PY13

 

PY14

 

PY15

 

PY16

 

PY17

 

PY18

 

PY19

 

PY20

 

PY21

 

PY22

 

 

* Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek