İNG302


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Mesleki İngilizce II: Çeviri İNG302 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
42 15 57 3 2

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Gör. Ayşe IRKÖRÜCÜ KÜÇÜK
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Alanla ilgili temel kavramları İngilizce olarak ifade edebilme, okuma-anlama becerilerini ve kelime dağarcığını geliştirme, verilen makaleler üzerinde tartışma yapabilme
Dersin İçeriği Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Psikoloji alanlarıyla ilgili temel kavram ve terminoloji, okuma-anlama becerilerini ve kelime dağarcığını geliştirme
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1. Psikoloji ve psikolojik danışma ve rehberlikle ilgili temel kavramları İngilizce olarak ifade edebilir 2. Alanla ilgili temel terminolojiyi kullanabilir 3. Alanda yazılmış makale ve kitaplardan seçilmiş bölümleri okuyup analiz edebilir 4. Verilen makaleler üzerinde sınıf tartışması yapabilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Alanla İlgili Çeviri Çalışması
2. Hafta Alanla İlgili Çeviri Çalışması
3. Hafta Alanla İlgili Çeviri Çalışması
4. Hafta Alanla İlgili Çeviri Çalışması
5. Hafta Alanla İlgili Çeviri Çalışması
6. Hafta Alanla İlgili Çeviri Çalışması
7. Hafta ARA SINAVI
8. Hafta Alanla İlgili Çeviri Çalışması
9. Hafta Alanla İlgili Çeviri Çalışması
10. Hafta Alanla İlgili Çeviri Çalışması
11. Hafta Alanla İlgili Çeviri Çalışması
12. Hafta Alanla İlgili Çeviri Çalışması
13. Hafta Alanla İlgili Çeviri Çalışması
14. Hafta Alanla İlgili Çeviri Çalışması
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 20
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 40
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar - Voltan-Acar, Nilüfer ; Tanrıdağı ,R. Ş ( 1995 ) Psikolojik Danışma ve Rehberlik Terimler Sözlüğü. Ankara : Yeni Doğuş Matbaası - Worksheets
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

PY1

 

 

 

 

PY2

 

 

 

 

PY3

 

 

 

 

PY4

 

 

 

 

PY5

 

 

 

 

PY6

 

 

 

 

PY7

 

 

 

 

PY8

 

 

 

 

PY9

 

 

 

 

PY10

5

5

5

5

PY11

 

 

 

 

PY12

 

 

 

 

PY13

 

 

 

 

PY14

 

 

 

 

PY15

 

 

 

 

PY16

 

 

 

 

PY17

 

 

 

 

PY18

 

 

 

 

PY19

 

 

 

 

PY20

 

 

 

 

PY21

 

 

 

 

PY22

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek