GNK 403


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Bilimsel Araştırma Yöntemleri GNK 403 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
28 - - - - 50 78 2 3

Ders Sorumluları Yrd.Doç.Dr. Aslıhan ERMAN ASLANOĞLU
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Herhangi bir önkoşul bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrenciler, bilimsel düşünme gücünü geliştirir ve eğitim ortamlarında fark ettiği sorunları inceleyebilecek bilimsel araştırmalar tasarlar, araştırmaları yürütür ve sonucu raporlar.
Dersin İçeriği Bilimsel Araştırmanın Felsefesi, Bilimsel araştırma yöntemlerinde başlangıç kavramlar, Bir araştırmanın yapısı. Örnekleme teknikleri ve örneklem büyüklüğü, Veri toplama araçları. Veri analizi. Raporlama ve APA standartları.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Bilimin amacını ve akıl yürütme yollarını açıklar. Bilimsel bilgiyi bilimsel olmayandan ayırabilir. 2. Gözlediği bir sorunu araştırma problem olarak tanımlayabilir ve araştırma sorularını ortaya koyar. 3. Araştırma sorusundaki değişkenlere uygun veri toplama yöntemlerini seçer. 4. Araştırma sorusundaki evreni ve örneklemi tanımlar 5. Araştırma desenlerini tanır. 6. APA kurallarını tanır ve bir araştırmayı buna göre raporlaştırır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Programın tanıtımı dersle ilgili çalışmaların belirlenmesi
2. Hafta Bilim, bilgi, bilgi kaynakları, bilgiye ulaşma yolları, bilimin amaçları
3. Hafta Bilimsel yöntem, bilimsel araştırma, bilimsel araştırma türleri
4. Hafta Bilimsel araştırma süreci (Problem, amaç, önem, sayıltılar, sınırlılıklar, tanımlar)
5. Hafta Bilimsel araştırma süreci (Desen, evren ve örneklem)
6. Hafta Bilimsel araştırma süreci (Desen, evren ve örneklem)
7. Hafta Bilimsel araştırma süreci (Veri kaynakları ve veri toplama yolları)
8. Hafta Bilimsel araştırma süreci (Verilerin analizi ve yorumu)
9. Hafta Bilimsel araştırma süreci (Verilerin analizi ve yorumu)
10. Hafta Bilimsel araştırma süreci(Bulgular ve yorum)
11. Hafta Bilimsel araştırma süreci (Sonuç, tartışma ve öneriler)
12. Hafta Bilimsel araştırmaların raporlaştırılması/Etik
13. Hafta Örnek araştırmaların incelenmesi
14. Hafta Örnek araştırmaların incelenmesi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%) 60
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., K., Akgün, Ö., E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi. Balcı, A. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara: Pegem Akademi
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi