GNK 358


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Çocuk Hakları ve Çocuk İhmali-İstismarı GNK 358 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
42 - - - - 10 52 3 2

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Başak KARATEKE
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Çocuk haklarının öğrenilmesi ve çocuk ihmal ve istismarı olgusunun bu perspektiften ele alınarak tanınması, önlenmesi.
Dersin İçeriği Çocukluk kavramının gelişimi, Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin incelenmesi, istismar ve ihmalin çeşitli yönlerden incelenerek, tanınması ve önlenmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Çocukluk kavramının tarihsel gelişimini açıklar. 2. Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne ait maddeleri genel hatları ile söyler. 3. Çocuk hakları konusunda uygulamalardaki olumlu ve olumsuz durumları tanımlar. 4. Çocuk istismarına dair tanım, öncül ve sebepleri açıklar. 5. Çocuk istismarını önleyici tedbileri açıklar. 6. Çocuk ihmaline dair tanım, öncül ve sebepleri açıklar. 7. Çocuk ihmalini önleyici tedbileri açıklar. 8. Mağdur çocukla ön görüşme yapmak için gerekli ortamı tanımlar. 9. Mağdur çocukla ön görüşmede uygun üslubu kullanır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Çocukluk nedir?Çocukluğun tarihçesi.
2. Hafta Çocuk Hakları Sözleşmesi
3. Hafta Çocuk Hakları Sözleşmesi
4. Hafta Çocuk Hakları Sözleşmesi
5. Hafta İstismar nedir?
6. Hafta İstismarı nasıl tanırız? Etkileri nelerdir?
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Ihmal nedir?
9. Hafta Ihmali nasıl tanırız? Etkileri nedir?
10. Hafta İstismar ve ihmal haberlerinin analizi
11. Hafta Koruyucu önlemler (Psiko eğitsel ve yönetsel yaklaşımlar)
12. Hafta Mağdur çocukla ilk görüşme
13. Hafta Mağdur çocuğa psikososyal müdahale
14. Hafta Genel değerlendirme (Makale inceleme çalışması)
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%) -
Ödevler (%) -
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%) -
Final (%) 60
Diğer (%) -
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Yıldırım Doğru, S., Durmuşoğlu Saltalı, N., Budak, O., Konuk Er, R. (2014). Çocuk Hakları ve Koruma. Eğiten Kitap. UNİCEF. (2004). Çocuk Haklarına Dair Sözleşme. Sanay, B. (2018). Kardeşini doğurmak. İstanbul: Doğan Egmont Yay. ve Yap. Perry, B. Szalavitz, M. (2017). Köpek gibi büyütülmüş çocuk. (Çev: B.S. Haktanır). İstanbul: Koridor Yay. Onur, B. (1994). Toplumsal Tarihte Çocuk Sempozyumu Kitabı. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

ÖÇ5

ÖÇ 6

ÖÇ 7

ÖÇ 8

ÖÇ 9

PY1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY14

 

 

 

 

 

 

 

5

 

PY15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY18

 

 

 

 

 

 

 

 

5

PY19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY22