GNK 358


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Çocuk Hakları ve Çocuk İhmali-İstismarı GNK 358 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
42 - - - - 10 52 3 2

Ders Sorumluları Yrd.Doç.Dr. Başak Karateke
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Çocuk haklarının öğrenilmesi ve çocuk ihmal ve istismarı olgusunun bu perspektiften ele alınarak tanınması, önlenmesi.
Dersin İçeriği Çocukluk kavramının gelişimi, Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin incelenmesi, istismar ve ihmalin çeşitli yönlerden incelenerek, tanınması ve önlenmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin Çocuk Hakları, çocuk istismar ve ihmali alanlarıyla ilgili elde edeceği kazanımlar: 1. Çocukluk kavramının tarihsel gelişimini açıklar. 2. Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne ait maddeleri genel hatları ile söyler. 3. Çocuk hakları konusunda uygulamalardaki olumlu ve olumsuz durumları tanımlar. 4. Çocuk istismarına dair tanım, öncül ve sebepleri açıklar. 5. Çocuk istismarını önleyici tedbileri açıklar. 6. Çocuk ihmaline dair tanım, öncül ve sebepleri açıklar. 5. Çocuk ihmalini önleyici tedbileri açıklar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Çocukluk nedir?Çocukluğun tarihçesi.
2. Hafta Çocuk Hakları Sözleşmesi
3. Hafta Çocuk Hakları Sözleşmesi
4. Hafta Çocuk Hakları Sözleşmesi
5. Hafta İstismar nedir?
6. Hafta İstismarı nasıl tanırız?
7. Hafta Ihmal nedir?
8. Hafta Ihmali nasıl tanırız?
9. Hafta İhmal ve İstismarla karşılaşan psikolojik danışman ne yapmalı ne yapmamalı?
10. Hafta Koruyucu önlemler
11. Hafta Koruyucu önlemler
12. Hafta Mağdur çocukla çalışma
13. Hafta Çocuk izlem merkezi- Uzmanla buluşma
14. Hafta SHÇEK - Uzmanla buluşma
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%) -
Ödevler (%) -
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%) -
Final (%) 60
Diğer (%) -
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1) Yıldırım Doğru, S., Durmuşoğlu Saltalı, N., Budak, O., Konuk Er, R. (2014). Çocuk Hakları ve Koruma. Eğiten Kitap. 2) UNİCEF. (2004). Çocuk Haklarına Dair Sözleşme.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi