GNK 356


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Yaratıcı Düşünce ve Toplum GNK 356 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
42 - - - - 10 52 3 2

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Türkan ÖNCÜ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Herhangi bri ön koşul bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Bireylerin, basmakalıp düşünme alışkanlığından kurtulmaya çalışarak, yaratıcı ve özgün fikirler üretebilmeleri konusunda bilinçlendirilmesi.
Dersin İçeriği Yaratıcılık konsunda genel bilgilendirme; ürün, süreç ve kişilik yapısı olarak yaratıcılık; yaratıcılıkla ilgili kuramlar; yaratıcı düşünme ve problem çözme; yaratıcı bireylerin kişilik özellikleri ve topluma katkıları; Torrence Yaratıcı Düşünme Testleri; yaratıcılık araştırmaları.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şöyledir: 1. Yaratıcı bireylerin topluma yapabileceği katkılar konusunda bilinçlenme. 2. Yaratıcı düşünme ve problem çözme alışkanlığını kazanma.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Yaratıcılığa ilişkin çeşitli tanımlar ve betimlemeler.
2. Hafta Ürün, süreç ve kişilik yapısı olarak yaratıcılık.
3. Hafta Yaratıcı düşüncenin birey ve toplum açısından önemi.
4. Hafta Yaratıcılıkla ilgili kuramsal yaklaşımlar.
5. Hafta Öğrenilmemiş (içgüdüsel) problem çözme davranışı, sınama-yanılma yoluyla problem çözme, ani kavrama yoluyla problem çözme, düşünce yoluyla problem çözme davranışı.
6. Hafta Bilimsel problem çözme biçimi.
7. Hafta Yaratıcı düşünme, akıl yürütme ve problem çözme nasıl öğretilebilir?
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Yakınsak düşünme ve ıraksak düşünme
10. Hafta Yaratıcılık ve zeka ilişkisi
11. Hafta Torrence Yaratıcı Düşünme Testleri, uygulama ve değerlendirilmesi. Yaratıcılığın faktörleri: Akılcılık, Esneklik, orijinallik ve elaborasyon.
12. Hafta Yaratıcı bireylerin kişilik özellikleri ve topluma katkıları.
13. Hafta Yaratıcılık ve kişilik konusundaki araştırmalar.
14. Hafta Genel tekrar.
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar - Yaratıcılık: Prof.Dr. İ.Alev Arık - Yaratıcı Düşünce: Dr. Nuray Sungur
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi