EKO 104


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Ekonomiye Giriş EKO 104 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
27 - - - - 25 52 2 2

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yoktur
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Mikroekonominin temel prensiplerini kavratmak Makroekonomominin iktisadi politikalar baglaminda incelenmesi Ekonomi biliminin temel prensiplerini ve ekonomik düşüncenin mantığını anlatmak. Ekonomik olayların incelenmesi ve yorumlanması için temel kuralların açıklanması, fiyat mekanizması ve fiyatların teşekkülünün incelenmesi. Üretim, maliyetler ve üretim faktörleri ile birlikte teşebbüsün ve çeşitlerinin incelenmesi. Para ve banka konuları ile bazı aktüel gelişmelerin analizi. Uluslararası iktisat konuları, çok uluslu şirketler, yabancı sermaye, borsa ve Türkiye uygulamaları, milli gelir ile ilgili öğrencileri bilgilendirmek.
Dersin İçeriği Ekonomi (iktisat) nedir? Bazı temel kavramlar, grafik (diyagram) nedir?, ekonomide temel sorunlar, talep ve arz fonksiyonları,tüketici kuramı, firma kuramı 1 (kısa ve uzun dönem ayrımı, üretim fonksiyonu, ürün kavramları, azalan verimler yasası, ölçek ekonomileri), firma kuramı 2 (maliyet, marjinal maliyetin önemi, toplam hasılat ve toplam maliyet ile kar maksimizasyonu),makroekonomide kavramlar ve yaklaşım, makroekonominin iki ana bileşeni: toplam arz ve toplam talep, ulusal gelir ve muhasebesi ( ekonomide başarının ölçüsü olarak GSMH, ulusal üretimin ölçülmesinin iki yolu, GSMH'dan harcanabilir gelir, GSMH'dan net ekonomik gönenç, tüketim ve yatırım, toplam talep, toplam arz ve çarpan, para ve bankacılık, işsizlik ve enflasyon, büyüme ve istikrar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) -
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ekonomi (iktisat) nedir? Bazı temel kavramlar. İhtiyaç ve kaynak Kaynak-İhtiyaç Çelişkisi/Uyumsuzluğu Fayda ve Tatmin
2. Hafta Ekonomi (iktisat) nedir? Bazı temel kavramlar. Mal ve Hizmet Kazanç ve Gelir Kavramları Üretim ve Tüketim Makro/Mikro, Normal/Pozitif Ekonomi Yaklaşımları
3. Hafta Grafik (diyagram) nedir? Eksenli grafikler, Değişken Kavramı, Fonksiyon Kavramı ve değişkenler arası ilişki çeşitleri, Eğitim Kavramı, Örnek Fonksiyonlar
4. Hafta Ekonomide Temel Sorunlar Üç Temel İktisadi Sorun Kaynakların Doğru Kullanımı Zaman İçinde Arttırılması Üretim Olanakları Eğrisi Döngüsel Akımlar Ekonomik Sistemler
5. Hafta Talep ve Arz Fonksiyonları Fonksiyonları Elde Edilişi Piyasa Dengesi Arz ve Talep Kaymaları Tam ve Aksak Rekabet Kavramı
6. Hafta Tüketici Kuramı Fayda Kavramı Değer Paradoksu Azalan Marjinal Fayda Yasası Fayda Maksimizasyonu Tüketici Dengesindeki Olası Değişmelerin Analizi
7. Hafta firma kuramı 1 (kısa ve uzun dönem ayrımı, üretim fonksiyonu, ürün kavramları, azalan verimler yasası, ölçek ekonomileri)
8. Hafta firma kuramı 2 (maliyet, marjinal maliyetin önemi, toplam hasılat ve toplam maliyet ile kar maksimizasyonu)
9. Hafta Makroekonomide Kavramlar ve Yaklaşım; makroekonomik amaçlar, makroekonomik araçlar, biriyle çelişebilen makro amaçlar Makroekonominin iki ana bileşeni: toplam arz ve toplam talep
10. Hafta Ulusal gelir ve muhasebesi ( ekonomide başarının ölçüsü olarak GSMH, ulusal üretimin ölçülmesinin iki yolu, GSMH'dan harcanabilir gelir, GSMH'dan net ekonomik gönenç
11. Hafta Tüketim ve yatırım
12. Hafta Toplam talep, toplam arz ve çarpan; toplam talebin analitik yapısı, toplam arzın analitik yapısı, çarpan (çoğaltan) model
13. Hafta Para ve bankacılık; paranın gelişim ve oluşumu, paranın fiyatı: faiz oranları, bankacılık ve para arzı
14. Hafta İşsizlik ve enflasyon; işsizliğin tanımı, etkileri ve türleri, enflasyon nitelikleri, etkileri ve türleri. Büyüme ve istikrar; ekonomik büyüme, iktisadi dalgalanmalar.
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%) -
Ödevler (%) -
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%) -
Final (%) 60
Diğer (%) -
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Genel Ekonomi ( Prof. Dr. Mehmet Tomanbay- Dr. Turgut Gümüş)
Staj / Uygulama -
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

-