EGT101(ING)


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Eğitim Bilimine Giriş EĞT 101 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 - - - - 40 82 3 3

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Burcu TİBET
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Bu ders oldukça tartışılan eğitim süreçlerini ve uygulamadaki yapıyı anlamak için disiplinlerarası bir yaklaşım ile bakmanın gerekliliği için eğitim bilimleri alanında öğrenim gören öğrencilere önemli bir kaynak sağlamayı amaç edinmiştir.
Dersin İçeriği Bu ders eğitim bilimleri alanındaki lisans öğrencileri için ana derslerden biridir. Alan ile ilgili ön bilgiye sahip olmayan öğrenciler için bu ders oldukça kapsamlı bir altyapı yaratmaktadır. Aynı zamanda bu ders öğretmenlik ve program geliştirme adına, disiplinlerarası bir yaklaşım sergileyerek, öğrencilere farklı açılardan bakma imkanı sağlamaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Eğitim amaçlarını ve doğasını tanımlamak 2. Eğitim alanındaki araştırma süreçlerini açıklamak 3. Karşılaştırmalı eğitim yöntemini kullanmak 4. Hakim ideolojileri ve müfredatı anlamak 5. Yaşam boyu öğrenme kavramlarını tanımlamak 6. Eğitimde politika geliştirme süreçlerini açıklamak 7. Öğrenci başarısına katkıda bulunacak sosyal ve psikolojik davranışlar sergilemek
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Eğitim Bilimleri Kavramı ve Eğitim Biliminin Doğası
2. Hafta Eğitimde Araştırma
3. Hafta Modern Okul Örgütünün Tarihsel Gelişimi
4. Hafta Program Geliştirme
5. Hafta Siyaset ve Eğitim Politikası
6. Hafta Eğitim Politikaları ve Küreselleşme
7. Hafta Karşılaştırmalı Eğitim
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Psikolojide Temel Kuramlar
10. Hafta Yapılandırmacılık ve Öğrenme
11. Hafta Sosyal Etkenlerin Etkileri
12. Hafta Eğitimde Farklılaşma
13. Hafta Öğrenme ve Öğretme Çevreleri Oluşturma
14. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Bartlett, S. and Burton, D. (2012) Introduction to Education Studies, SAGE Publications, London Aybek, B.(çev)(2014). Eğitim Bilimine Giriş. Anı Yayıncılık, Ankara
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi