EĞT357


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Andragojide Motivasyon EĞT357 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
42 102 3 4

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Hiçbiri
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı 1.Andragojide terminoloji bilgisi, Oluşumların bilgisi;Yetişkindeki üretimsellikle ilgili ölçütler bilgisi; Andragojide ilkelerin ve genellemelerin bilgisi, Kuram ve Yapıların Bilgisi (Knowledge of Theories and Stuctures) 2.Andragojide uygulama.
Dersin İçeriği Andragojinin pedagojiden olan farklılıkları; Yetişkindeki üretimsel motiveler
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1. Andragoji ve Pedagoji arasındaki ayrımı yapabilir. 2. Yetişkinlerdeki öğrenme ihtiyaçlarıyla produktif motiveleri ilişkilendirebilir. 3. Mesleksel Rehberlik ilkelerine dayanarak Halk Eğitim Merkezlerinde PDR elemanının görevleri hakkında proje oluşturma
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta *Dersin amacı, PDR’ye katkısı, Seçilen konuların amacı ve konu tanımları *Yetişkin Eğitimi Kavramı ve Đnformal Eğitim *Yetişkin ödevlerinde dönemler arası bağ *Adolesan (12-18) ve Erken Yetişkinlik Dönemi
2. Hafta Pedagoji ve Andragoji Arasındaki Farklılıklar
3. Hafta *Erken Yetişkinlik Dönemi (18-29 Yaş) *Değişim ölçütleri ve Gelişim süreçleri *Erken Yetişkin Dönemine Geçiş *Sorumluluk Gibi Sosyal Đlişkilerin Yoğunlaşması ve Farklılaşma
4. Hafta *Erken Yetişkinlik Dönemi (18-29 Yaş) *Değişim ölçütleri ve Gelişim süreçleri *Erken Yetişkin Dönemine Geçiş *Sorumluluk Gibi Sosyal Đlişkilerin Yoğunlaşması ve Farklılaşma
5. Hafta *Öğrenme stili ve öğrenme çevresi *Bazı Ülkelere Göre Öğrenmenin ve Öğretimin Gösterdiği Cinsiyet Farklılıkları
6. Hafta *Üretimsel Yaşam Görevler, Đşlevler ve Yeterlikler *Yaşlılıkta üretimsel yaşam ve çelişki *Psikolojik Üretimsellik Kavram tanımı *Üretimsellik nedir? *Üretimsellik kime yardım sağlar? *Üretimselliğin nasıl bir hedefi vardır? *Yaşın üretimselliği yapılandırması; Tasarımın gelişim görevlerine yardımı
7. Hafta *Üretimsel Yaşam Görevler, Đşlevler ve Yeterlikler *Yaşlılıkta üretimsel yaşam ve çelişki *Psikolojik Üretimsellik Kavram tanımı *Üretimsellik nedir? *Üretimsellik kime yardım sağlar? *Üretimselliğin nasıl bir hedefi vardır? *Yaşın üretimselliği yapılandırması; Tasarımın gelişim görevlerine yardımı
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta *Türkiye Örneği (Halk Eğitim Merkezleri Tarihçesi ve Yapısı)
10. Hafta Avrupa’da ve Türkiye’de Tüm Halka Açık Olarak Yetişkin Eğitimi Yapan Merkezler *Bazı Avrupa Ülkelerinde ve Türkiye’de Yetişkin Eğitimi
11. Hafta *Halk Eğitim Merkezleri Hakkında Yazılan Bazı Makaleler
12. Hafta Halk Eğitim Merkezi excursion
13. Hafta Andragojide *Almanya Örneği (Yetişkin Eğitim Yasası) *Balkan Ülkeleri Örneği; Bulgaristan (Yetişkin Eğitimi Yasası)
14. Hafta Excursion analizi ve Proje oluşturmak
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 10
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%) 30
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 30
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar *Block,J. & Robins, R.W. (1993). A longitudinal study of consistency and change in self-esteem from early adolescence to early adulthood. Chid Development. *Havighurst, R.J. (1982). Developmental tasks and education New York: Longman. *Winefield , H.R. & Harvey, E.J. (1996). Psychological maturity in early adulthood. Journal of Genetic Psychogy, 157, 93-103. *Staudinger, U.M., Freund A.M., Linden m. &Maas, I. (1996). Selbst, Persöhnlichkeit und Lebensgestaltung im Alter: Psychologische Widerstandsfaehigkeit und Vulnreabilitaet. In K.U. Mayer & P.B. Baltes (Hrsg.) , Die Berliner Alterstudie Berlin: Akademie Verlag *Siebert, H.(2003) Grundlagen der Weiterbildung Didaktisches Handeln in der Erwachsenenbildung *Oerter, R. & Montade, L. (Hrsg.) (2002). Entwicklungspsychologie Beltz PVU *Türkoğlu, A., Yüksel, Đ.,-Sağlam, M., Ültanır, Y.G., Aynal, S., Erdoğan, Đ. (2012) Karşılaştırmalı Eğitim Yansımaları Pegem Akademi *Ültanır, E.ve Ültanır, Y.G (2005). Estonya, Đngiltere ve Türkiye’de Yetişkinler Eğitimi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, Haziran 2005, ss. 1-20. http://efd.mersin.edu.tr/) *Ultanir, G. &Ultanir, E. (2012). New structures in publiceducationcenters in Turkey. Problems of Education in the 21st. century.Vol. 44, (92-101).. ISSN 1822-7864. http://www.jbse.webinfo.It/Problems_of_Education.htm *Ültanır, Y.G.&Ültanır, E. (2010). Exploringthecurriculumdimentions of theories-basedadulteducation- A samplecourse of SoutheastAnatolianRegion. International Journal of Instruction .July 2010, Vol. 3, No. 2 (3-24). www.e-iji.net
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

PY1

4

4

4

PY2

5

5

5

PY3

3

4

4

PY4

 

 

 

PY5

 

 

 

PY6

 

 

 

PY7

 

 

 

PY8

2

2

2

PY9

3

3

3

PY10

 

 

 

PY11

 

 

 

PY12

 

 

 

PY13

 

 

 

PY14

 

 

 

PY15

 

 

 

PY16

 

 

 

PY17

 

 

 

PY18

 

 

 

PY19

2

3

3

PY20

 

 

 

PY21

 

 

 

PY22

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek