EĞT355


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Eğitimde Medya Okuryazarlığı EĞT355 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
42 - - - 15 35 92 3 4

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Muhittin ŞAHİN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı “Eğitimde Medya Okuryazarlığı ve Toplum” adlı ders, medyanın birey ve toplum üzerindeki etkilerini çeşitli medya içerikleri aracılığıyla incelemeyi ve eğitimcilerin öğrencilerin medya içerikleri ile etkileşimlerinde ne tür önlemleri alabileceğini incelemeyi ve tartışmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Birey ve bireyin öğrenme bağlamları, kitle iletişim, medya, medyanın birey ve toplum üzerindeki etkilerine felsefi yaklaşımlar, medya okuryazarlığı ve çeşitli medya türlerinin çözümlenmesi, ağ toplumu ve bağlantıcı öğrenme.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayanların aşağıdaki kazanımları edinmeleri beklenmektedir: 1. Kamu politikası ve medyanın birey, toplum üzerindeki etkileri konusunda farkındalık geliştirir. 2. Medyayı farklı açılardan okuyarak yaşadığı çevreye duyarlı, medyada gördüklerini aklın süzgecinden geçirecek bilinç kazanır. 3. Televizyon, video, sinema, reklamlar, yazılı basın, internet vb. ortamlardaki mesajlara ulaşarak bunları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneği elde eder. 4. Yazılı, görsel, işitsel medyaya yönelik eleştirel bakış açısı kazanır. 5. Medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini çeşitli medya içeriklerinin analiz edilmesiyle kavrar. 6. Medya içeriğinin mesajlarını işlemden geçirme konusunda eğitimcilere ve ebeveynlere rehberlik etme konusunda bilgi kazandırır. 7. Bilinçli bir medya okuryazarı olur.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş – Dersin amacı ve tanıtımı Birey, toplum ve öğrenme bağlamları
2. Hafta İletişim ve geleneksel okuryazarlıktan Web okuryazarlığına.
3. Hafta Kitle iletişim kavramı, Medya, medyanın toplumsal, kültürel ve ekonomik yaşam üzerindeki etkileri ile ilgili felsefi tartışmalar
4. Hafta Medya okuryazarlığının kapsamı ve temel becerileri, gerekçeleri
5. Hafta Medya okuryazarlığı ve medya metinlerinde subliminal mesaj aktarımı Propaganda teknikleri
6. Hafta Medya Okuryazarlığı ve Çözümlemeleri: Reklam Filmleri
7. Hafta Medya Okuryazarlığı ve Çözümlemeleri: Haberler
8. Hafta Ara-sınav
9. Hafta Medya Okuryazarlığı ve Çözümlemeleri: Sinema Filmleri
10. Hafta Medya Okuryazarlığı ve Çözümlemeleri: Sinema Filmleri
11. Hafta Ağ toplumu, dinamikleri, bağlantıcı öğrenme ve internet okuryazarlığı
12. Hafta Ağ toplumu, dinamikleri, bağlantıcı öğrenme ve internet okuryazarlığı
13. Hafta Öğrenci Analizleri
14. Hafta Tartışma: Çeşitli medya türlerinin içeriklerindeki olumsuz etkilerden çocukların korunması. Soru-Cevap, Dersin Kapanışı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%) -
Ödevler (%) -
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%) 10
Final (%) 50
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Bilici, İbrahim E. (2014). Medya Okuryazarlığı ve Eğitimi. Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık. Şahin, Abdurrahman. (2014). Eleştirel Medya Okuryazarlığı. (2.Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık. Şahin, Muhittin; Yurdakul, Hasan (2017). “Medyanın Evrimleşmesi, Öğrenme Bağlamları ve Aktörleri”. Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi. Sayı: 3. TTKB, RTÜK. İlköğretim Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu. (2007) Ankara. TTKB, RTÜK. İlköğretim Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretmen El Kitabı. (2007). Ankara. van Dijk, Jan (2016). Ağ Toplumu. (Çev. Özlem Sakin). İstanbul: Epsilon Yayınevi. Dersin sorumlu öğretim üyesi tarafından getirilen çeşitli araştırma bulgularına ilişkin materyal.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

ÖÇ5

ÖÇ6

ÖÇ7

PY1

-

-

-

-

-

-

-

PY2

3

3

3

3

3

3

3

PY3

1

1

1

1

1

1

1

PY4

2

2

2

2

2

2

2

PY5

-

-

-

-

-

-

-

PY6

-

-

-

-

-

-

-

PY7

-

-

-

-

-

-

-

PY8

-

-

-

-

-

-

-

PY9

5

5

5

5

5

5

5

PY10

 -

-

 -

 -

 -

 -

 -

PY11

-

-

-

-

-

-

-

PY12

-

-

-

-

-

-

-

PY13

-

-

-

-

-

-

-

PY14

2

2

2

2

2

2

2

PY15

-

-

-

-

-

-

-

PY16

-

-

-

-

-

-

-

PY17

-

-

-

-

-

-

-

PY18

-

-

-

-

-

-

-

PY19

5

5

5

5

5

5

5

PY20

4

4

4

4

4

4

4

PY21

-

-

-

-

-

-

-

PY22

-

-

-

-

-

-

-

 

* Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek