EĞT244


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Ölçme ve Değerlendirme EĞT244 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
42 10 50 102 3 4

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan ERMAN ASLANOĞLU
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilerin eğitimde kullanılan ölçme ve değerlendirme araç-gereç, yöntem ve tekniklere iilişkin kuram, kavram ve uygulamaların kazandırılmasının sağlanması.
Dersin İçeriği Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık); eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, öz-değerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şöyledir: 1. Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemini bilir. 2. Ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramları, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikleri (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık); eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özelliklerini inceler. 3. Eğitimde kullanılan ölçme araçlarını geliştirebilir. 4. Geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçları (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler) ve öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçları (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, öz-değerlendirme, tutum ölçekleri) karşılaştırır. 5. Ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemleri bilir. 6. Öğrenme çıktılarını değerlendirir, not verme alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirmeyi bilir ve uygular.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ölçmenin Temel Kavramları (Ölçme-ölçme türleri vb.)
2. Hafta Ölçmenin Temel Kavramları (Değerlendirme-değerlendirme türleri)
3. Hafta Ölçme araçlarında bulunması gereken nitelikler (Hata-Hata türleri-Güvenirlik-Güvenirlik türleri ve belirleme yöntemleri)
4. Hafta Ölçme araçlarında bulunması gereken nitelikler (Geçerlik- Geçerlik türleri ve belirleme yöntemleri)
5. Hafta Ölçme araçlarında bulunması gereken nitelikler (Geçerlik- Geçerlik türleri ve belirleme yöntemleri)
6. Hafta Eğitimde kullanılan ölçme araçları (Yazılı yoklamalar, sözlü yoklamalar….vb.)
7. Hafta Eğitimde kullanılan ölçme araçları (Seçme ve sınıflama gerektiren testler)
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Eğitimde kullanılan ölçme araçları (Ödevler, Projeler, Portfolyolar, Rubrikler…)
10. Hafta Ölçme sonuçları üzerinde yürütülebilecek istatistiksel işlemler
11. Hafta Normal dağılım ve standart puanlar
12. Hafta Test geliştirme
13. Hafta Madde ve test istatitikleri
14. Hafta Madde ve test istatitikleri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Atılgan, H., Kan, A., & Doğan, N. (2009). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Anı Yayıncılık. Erkan, S., & Gömleksiz, M. (2008). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Özçelik, D. A. (2010). Ölçme ve değerlendirme. Pegem Akademi.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

ÖÇ5

ÖÇ6

PY1

3

4

2

3

2

5

PY2

 

 

 

 

 

 

PY3

 

 

 

 

 

 

PY4

2

 

3

4

1

2

PY5

 

 

 

 

 

 

PY6

5

5

5

2

5

4

PY7

1

4

3

2

3

4

PY8

3

5

5

4

5

5

PY9

1

2

1

1

1

1

PY10

  

1

1

 

1

PY11

 

 

 

 

 

 

PY12

   

1

 

1

PY13

2

1

3

1

1

2

PY14

 

 

 

 

 

 

PY15

2

1

1

2

2

1

PY16

 

 

 

 

 

 

PY17

 

 

 

 

 

 

PY18

 

 

 

 

 

 

PY19

 

 

 

 

 

 

PY20

2

1

1

1

1

1

PY21

 

 

 

 

 

 

PY22

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek