EĞT209


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Sınıf Yönetimi EĞT209 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 55 83 2 3

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Burcu TİBET
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı çok tartışılan öğretmen rolünün en etkili ve anlamlı biçimde kullanıldığı öğrenme ve öğretme ortamlarının hazırlanabilmesi için gereken bilgi ve becerilerin öğretmen adaylarına kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği Bu ders eğitim ve öğretim sürecinde kullanılabilecek her türlü kavram, araç ve tekniğin etkili ve anlamlı bir öğrenme süreci gerçekleştirmede en etkin biçimde kullanılarak öğretmenin rolünün vurgulandığı sınıf yönetimi alanının eğitim bilimleri alanındaki öğrencilere aktarılmasını kapsamaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şöyledir; 1. Etkili bir öğrenme ortamını hazırlayabilecek öğretim becerilerini tanımlamak 2. Öğretim araç ve tekniklerini etkin bir biçimde kullanmak 3. Öğrenenlerin motivasyon düzeyini artırarak etkin öğrenme ortamları hazırlamak. 4. Öğrenme ortamlarının etkinliğini olumsuz etkileyen davranışlar ile başaçıkabilmek. 5. Paydaşların ilgi ve beklentilerini olumlu yönde yöneterek öğrenme ortamlarının etkinliğini arttırmak. 6. Hukuki sorunlar karşısında hangi davranışları sergilemesi gerektiğini tanımlamak. 7. Kişisel ve kariyer gelişimi adına doğru kararlar verebilmek.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Öğretim Becerilerinin Yönetimi
2. Hafta Uygulama (Öğretim Becerileri)
3. Hafta Kaynakların Yönetimi
4. Hafta Uygulama (Kaynak Yönetimi)
5. Hafta Öğrenci Öğrenmesinin Yönetimi
6. Hafta Ölçme ve Değerlendirmenin Yönetimi
7. Hafta Uygulama (Ölçme ve Değerlendirme)
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Öğrenci Davranışlarının Yönetimi
10. Hafta Veli İlişkileri Yönetimi
11. Hafta Stres Yönetimi
12. Hafta Zaman Yönetimi
13. Hafta Kariyer Planlama ve Mesleki Gelişim
14. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Finger, J. ve Bamford, B. Sınıf Yönetimi Stratejileri : Öğretmen Kılavuzu, Çeviren: Karaköse T. 2. Finger, J. ve Bamford, B. The Classroom Teacher's Book of Management Essentials
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

ÖÇ5

ÖÇ6

ÖÇ7

ÖÇ8

PY1

 

 

 

 

 

 

 

 

PY2

3

3

3

3

3

3

3

3

PY3

 

 

 

 

 

 

 

 

PY4

 

 

 

 

 

 

 

 

PY5

 

 

 

 

 

 

 

 

PY6

 

 

 

 

 

 

 

 

PY7

 

 

 

 

 

 

 

 

PY8

 

 

 

 

 

 

 

 

PY9

 

 

 

 

 

 

 

 

PY10

 

 

 

 

 

 

 

 

PY11

3

3

3

3

3

3

3

3

PY12

5

5

5

5

5

5

5

5

PY13

 

 

 

 

 

 

 

 

PY14

 

 

 

 

 

 

 

 

PY15

 

 

 

 

 

 

 

 

PY16

 

 

 

 

 

 

 

 

PY17

 

 

 

 

 

 

 

 

PY18

 

 

 

 

 

 

 

 

PY19

 

 

 

 

 

 

 

 

PY20

 

 

 

 

 

 

 

 

PY21

 

 

 

 

 

 

 

 

PY22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek