EĞT201


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Öğretim İlke ve Yöntemleri EĞT201 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 - - - - 50 92 3 4

Ders Sorumluları Prof. Dr. Semra Güven
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Öğretimle ilgili temel kavramları, öğretim sürecinde öğrenci ve öğretmen, öğrenme ve öğretim stilleri, öğretimi planlama, öğretim ilkeleri, öğrenme-öğretme modelleri ve stratejileri, öğretim yöntemleri, teknikleri, öğretim ve eğitim durumları ilişkisi konuları incelenerek; öğretim sürecinden daha iyi verim alabilmek ve istenilen düzeyde öğrenmeyi gerçekleştirmek için öğretimin nasıl yapılacağı becerisi kazanmak
Dersin İçeriği Derste, öğretimle ilgili temel kavramlar, öğretim sürecinde öğrenci ve öğretmen, öğrenme ve öğretim stilleri, öğretimi planlama, öğretim ilkeleri, öğrenme-öğretme modelleri ve stratejileri, temel öğretim yöntemleri, öğretim teknikleri, öğretim ve eğitim durumları ilişkisi konuları bulunmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alan öğrenci • Öğretimle ilgili temel kavramları açıklar. • Öğretim sürecinde öğrencilerin öğretmenler tarafından tanınması gereken özelliklerini açıklar. • Öğretim sürecinde öğretmenin rolünü açıklar. • Öğretim sürecinde iletişim ve öğelerini açıklar. • Öğretmenin sınıfta iletişimi kolaylaştıran ve engelleyici tutum ve davranışlarını açıklar • Öğrenme stili modellerini açıklar. • Öğretim stillerini açıklar. • Öğretimin planlanmasında temel unsurları açıklar. • Öğretimin planlanmasında dikkate alınması gereken öğeleri kavrar. • Öğretim planları hazırlar. • Öğretim ilkelerini açıklar. • Öğrenme-öğretme modelleri ve stratejilerini tanır. • Temel öğretim yöntemlerini açıklar. • Öğretim tekniklerini açıklar. • Öğretim ve eğitim durumları ilişkisini açıklar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı, öğretimle ilgili temel kavramlar
2. Hafta Öğretim sürecinde öğrenci ve öğretmen
3. Hafta Öğretim sürecinde iletişim
4. Hafta Öğrenme stilleri
5. Hafta Öğretimin planlanmasında temel unsurlar
6. Hafta Öğretim planlarının hazırlanması
7. Hafta Öğretim ilkeleri, öğrenme öğretme modelleri
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Öğrenme Öğretme Stratejileri
10. Hafta Temel öğretim yöntemleri
11. Hafta Temel öğretim yöntemleri
12. Hafta Öğretim teknikleri
13. Hafta Öğretim teknikleri
14. Hafta Öğretim ve eğitim durumları ilişkisi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Güven, S., Özerbaş M.A. (Ed.)(2018). Öğretim ilke ve yöntemleri, 3. Baskı, Ankara: Pegem Akademi Demirel, Ö. (2012). Öğretim ilke ve yöntemleri öğretme sanatı,19. Baskı, Ankara: Pegem Akademi Taşpınar, M. (2015). Kuramdan uygulamaya öğretim ilke ve yöntemleri, 7. Baskı, Ankara:EDGE Yayıncılık
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

ÖÇ5

ÖÇ6

ÖÇ7

ÖÇ8

ÖÇ9

ÖÇ10

ÖÇ11

ÖÇ12

ÖÇ13

ÖÇ14

ÖÇ15

PY1

5

3

3

4

3

5

5

5

4

3

5

5

5

5

3

PY2

   

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY3

5

3

2

5

2

3

3

5

5

3

3

5

5

5

3

PY4

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY5

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY6

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY7

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY8

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY9

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY10

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY11

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY12

5

   5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

PY13

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY14

 

3

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY15

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY16

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY17

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY18

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY19

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY20

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

PY21

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY22

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek