EĞT144


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Türk Eğitim Tarihi EĞT144 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Güz)
28 10 10 10 58 2 2

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Türkiye’de eğitimi dönüştüren etkililikteki olayların tarihsel, toplumsal ve düşünsel arka planına ışık tutmaktır.
Dersin İçeriği Türk eğitiminin günümüze kadar geçirdiği evreler ile ilgili konular işlenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Türk eğitim tarihine ve dönemlerine ilişkin temel kavramları ve sorunları bilir. 2 Türk devletleri ve toplumlarındaki eğitim düşüncesini araştırır. 3. Tarihte ve günümüzde Türk devletleri ve toplumlarındaki örgün ve yaygın eğitimi araştırır. 4. Günümüz eğitim uygulamalarını geçmiş eğitim uygulamalarıyla karşılaştırır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı.
2. Hafta Türk eğitim tarihinin, eğitim olgusu açısından önemi.
3. Hafta Cumhuriyetten önceki eğitim durumu ve öğretmen yetiştiren kurumlar.
4. Hafta Türk Eğitim Devrimi 1: Devrimin tarihsel arka planı, felsefî, düşünsel ve politik temelleri.
5. Hafta Türk Eğitim Devrimi 2: Tevhid-i Tedrisat Kanunu: tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanışı ve önemi
6. Hafta Türk eğitim sisteminde laikleşme.
7. Hafta Türk Eğitim Devrimi 3: Karma eğitim ve kızların eğitimi, Yazı Devrimi, millet mektepleri, halk evleri.
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler.
10. Hafta Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler.
11. Hafta Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okulları.
12. Hafta Üniversiteler ve öğretmen yetiştirme
13. Hafta Yakın dönem Türk eğitim alanındaki gelişmeler
14. Hafta Yakın dönem Türk eğitim alanındaki gelişmeler.
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%) 10
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 50
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Akyüz, Y. (2008) Türk Eğitim Tarihi, Ankara: Pegem A Yayıncılık Yakın dönem ile ilgili gelişmeler ile ilgili www.meb.gov.tr adresi
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

PY1

3

 

 

 

PY2

 

 

 

 

PY3

 

 

 

 

PY4

 

 

 

 

PY5

 

4

4

4

PY6

 

 

 

 

PY7

 

 

 

 

PY8

 

 

 

 

PY9

 

 

 

 

PY10

 

 

 

 

PY11

 

 

 

 

PY12

 

 

 

 

PY13

 

 

 

 

PY14

 

 

 

 

PY15

 

 

 

 

PY16

 

 

 

 

PY17

 

 

 

 

PY18

 

 

 

 

PY19

 

4

4

4

PY20

 

 

 

 

PY21

 

 

 

 

PY22

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek