EĞT 451


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi EĞT 451 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
42 - - - - 40 82 3 3

Ders Sorumluları Dr. Öğr Üyesi Burcu TİBET
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Türk Eğitim Sisteminin tarihsel ve düşünsel temellerini tanıyarak; yönetim bilimi ve örgüt kavramı bağlamında okul yapısının ve Türk Eğitim Sisteminin amaç, yapı ve işleyişinin mevcut durumunu kavramak.
Dersin İçeriği Bu ders, Türk Eğitim sisteminin temel ilkeleri ve amaçları; eğitimin dayandığı yasal temeller ışığında Türk Eğitim Sisteminin yapısının; sistemde yönetim kuramlarının ve eğitim süreçlerinin tanımlanması; okul örgütü ve yönetimi; çalışan, öğrenci, okul yönetiminde öğretim ve idari işler; okul sistemi ve yönetimi; okul, çevre ve insan ilişikileri konularını kapsamaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Türk Eğitim Sisteminin tarihsel ve düşünsel temellerini tanımlar. 2. Türk Eğitim Sisteminin yapısını, işleyişini ve amacını açıklar. 3. Yönetim ve Örgüt kavramlarını tanımlar. 4. Okul örgütünü ve okul yönetimi süreçlerini açıklar. 5. Etkin yönetim biçimlerini tanımlar. 6. Okul örgütünün gelişmesine katkı sağlayacak tutum ve davranışlar sergiler.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Türk Eğitim Sisteminin Tarihsel Temelleri
2. Hafta Türk Eğitim Sisteminin Felsefesi
3. Hafta Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı
4. Hafta Yönetim Kuramları ve Eğitime Yansıması
5. Hafta Örgüt Kavramı
6. Hafta Okul Örgütü ve Yönetimi
7. Hafta Okul Yönetiminde Personel İşleri
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Yönetim Süreçleri-Motivasyon ve Liderlik
10. Hafta Yönetim Süreçleri-Karar Alma ve İletişim
11. Hafta Yönetim Süreçleri-Planlama ve Denetim
12. Hafta Eğitim Programlarının Yönetimi
13. Hafta Okula Toplumsal Katılım
14. Hafta Okul Yönetiminde İnsan İlişkileri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Sarpkaya, R. (2013) Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2. Başaran, İ.E. ve Çınkır, Ş. (2013) Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 3. Lunenberg, F. ve Ornstein, A (2013) Eğitim Yönetimi Çev. Arastaman, G. 4. Lunenberg, F. ve Ornstein, A (2013) Eğitim Yönetimi
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi