EĞT 359


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Okullarda Grup Rehberliği EĞT 359 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
42 60 102 3 4

Ders Sorumluları Yrd.Doç.Dr. Z.Gülden Bilal
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin grup rehberliği hakkında genel bilgi kazanmalarının yanı sıragrup rehberliğinde kullanılan beceri ve teknikler hakkında da bilgi ve beceriler kazanmalarına yardımcı olmaktır.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Grupla Rehberliğin amaçlarını kavrar. 2. Rehberlikte grup yaklaşımın genel niteliklerini bilir. 3. Rehberlikte grup yaklaşımın yöntem ve tekniklerini bilir. 4. Rehberlik ve psikolojik danışma programındaki eğitsel, mesleki ve kişisel rehberlik etkinliklerini anlar. 5. Grup rehberliği programı ve grup rehberliği etkinliklerini uygulama becerilerini kazanır. 6. Grup rehberliği programı ve grup rehberliği etkinliklerini geliştirme becerilerini kazanır. 7. Grup rehberliği programı ve grup rehberliği etkinliklerini değerlendirme becerilerini kazanır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin Tanıtımı ve genel bilgi
2. Hafta Grup rehberliğinin kapsamı ve amaçları
3. Hafta Grup rehberliği programlarının incelenmesi
4. Hafta Grup rehberliği etkinliği geliştirilmesi
5. Hafta Etkinlik amaçlarının belirlenmesi
6. Hafta Etkinlik amaç ve davranışlarının yazılması
7. Hafta Çalışma haftası
8. Hafta Etkinlik düzeyi ve sürecinin yazılması
9. Hafta Sınıfta grup rehberliği uygulamalarını yapma
10. Hafta Sınıfta grup rehberliği uygulamalarını yapma
11. Hafta Sınıfta grup rehberliği uygulamalarını yapma
12. Hafta Sınıfta grup rehberliği uygulamalarını yapma
13. Hafta Sınıfta grup rehberliği uygulamalarını yapma
14. Hafta Genel değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 20
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 50
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Erkan S. (2002). Örnek Grup Rehberliği Etkinlikleri. 5.Baskı. Ankara: Pegem A. 2. Erkan S. & A. Kaya (2005). Deneysel Olarak Sınanmış Grupla Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları-I. S.Erkan & A.Kaya (Editörler). Ankara: Pegem A. 3. Erkan S. & A. Kaya (2005). Deneysel Olarak Sınanmış Grupla Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları-II. S.Erkan & A.Kaya (Editörler). Ankara: Pegem A. 4. Kulaksızoğlu A. (2004). Örnek Grup Rehberliği Programları. A. Kulaksızoğlu (Editör). Ankara: Nobel Yayınları. 5. Milli Eğitim Bakanlığı (2007). İlköğretim ve ortaöğretim kurumları sınıf rehberlik programı. Ankara. 6. Bilge F. & Yananer Eroğlu , Ç. (2003). Sınıfta Rehberlik Etkinlikleri. Ankara: Nobel Yayın. 7. Bacanlı F. (2005). Lise Öğrencileri için Mesleki Grup Rehberliği Programı ve Uygulama Kılavuzu. Kuzgun & F. Bacanlı (Dizi Editörleri). Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Kullanılan Ölçme Araçları ve Programlar Dizisi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi