EĞT 359


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Okullarda Grup Rehberliği EĞT 359 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
42 60 102 3 4

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Etem Özdemir
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin okullarda grup rehberliğine yönelik çalışmaları öğrencilerin ihtiyaçlarına göre seçme, gelişim dönemlerine göre hazırlama, uygula ve değerlendirmelerine ilişkin bir anlayış geliştirmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği Okullarda grup rehberliği çalışmalarını yürütmek için gerekli olan ilke, teknik ve becerileri kazanmak, geleneksel yaklaşım ve gelişimsel yaklaşım arasındaki farkı öğrenmek, okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına belirlemek ve buna göre grup rehberliği programları hazırlamak.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarıyla tamamlayan bir öğrenci, 1. Okullarda grup rehberliğinin amaçlarını açıklayabilir, 2. Okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarını belirleyecek yöntemleri bilir, kullanır ve buna göre uygun grup rehberliği programları hazırlayabilir. 3. Kişisel-sosyal (yaşam becerileri kazandıran, sosyal yeterliği artıran), eğitsel (öğrenmeyi öğreten) ve mesleki (meslekleri tanıtan, meslek seçiminde yardımcı olan vb.) rehberlik alanlarına ve farklı yaş gruplarına göre (okul öncesi-ilkokul-ortaokul- lise-üniversite) çeşitli grup rehberliği programları hazırlayabilir. 4. Grup rehberliği programlarının etkililiğini değerlendirebilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş
2. Hafta * İzlencenin (syllabus) dağıtılması, açıklanması * Problem alanlarına göre rehberlik türleri Kişisel-sosyal rehberlik Mesleki rehberlik Eğitsel rehberlik * İhtiyaç analizi ölçeklerinin tanıtılması (ilk-orta-lise) * Diğer ihtiyaç belirleme yöntemleri * Grup rehberliği programları (öfke denetimi, zorbalık vs.) * Proje gruplarının belirlenmesi (5’er kişi + konular) * Google classroom açılması
3. Hafta * Proje gruplarının son halinin belirlenmesi * Okullarda grup rehberliğinin amaçları * İlham verebilecek örnekler
4. Hafta Proje sunumu
5. Hafta Proje sunumu
6. Hafta Proje sunumu
7. Hafta Proje sunumu
8. Hafta Ara sınav haftası
9. Hafta Proje sunumu
10. Hafta Proje sunumu
11. Hafta Proje sunumu
12. Hafta Proje sunumu
13. Hafta Proje sunumu
14. Hafta Genel değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%) 60
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ders Kitapları/Gerekli Okumalar: 1. Erkan, S., & Kaya, A. (2015). Deneysel olarak sınanmış grupla psikolojik danışma ve rehberlik programları I. Ankara: Pegem Akademi. 2. Erkan, S., & Kaya, A. (2017). Deneysel olarak sınanmış grupla psikolojik danışma ve rehberlik programları II. Ankara: Pegem Akademi. 3. Erkan, S. (2006). Örnek grup rehberliği etkinlikleri. Ankara: Pegem Akademi. Önerilen Okumalar: 1. Işık, Ş. (2016). Ortaokulda grup rehberliği etkinlikleri. Ankara: Pegem Akademi. 2. Korkut, F. (2007). Okul temelli önleyici rehberlik ve psikolojik danışma: psikolojik danışman eğitimcileri, uygulamacıları ve öğrencileri için. Ankara: Anı Yayıncılık.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

PY1

4

4

4

4

PY2

3

3

3

3

PY3

4

4

4

4

PY4

3

3

3

3

PY5

5

5

5

5

PY6

2

2

2

2

PY7

5

5

5

5

PY8

4

4

4

4

PY9

4

4

4

4

PY10

4

4

4

4

PY11

5

5

5

5

PY12

3

3

3

3

PY13

3

3

3

3

PY14

4

4

4

4

PY15

4

4

4

4

PY16

3

3

3

3

PY17

5

5

5

5

PY18

4

4

4

4

PY19

5

5

5

5

PY20

3

3

3

3

PY21

3

3

3

3

PY22

5

5

5

5

Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük      2 Düşük       3 Orta      4 Yüksek       5 Çok yüksek