ATA102


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Atatürk Ilkeleri ve Inkılap Tarihi II ATA102 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
26 25 51 2 2

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders öğrenciye, Atatürk dönemi ve sonrası Türk Devrimini siyasi, kültürel ve ekonomik boyutlarıyla ele alarak, rejimin güvencesi olan genç kuşağa Cumhuriyet ve tarih bilincini öğretmeyi amaçlar.
Dersin İçeriği Bu ders, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş süreciyle Atatürk ilke ve inkılâpları ve Atatürk sonrası siyasi gelişmeleri inceler.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Cumhuriyet’in geçmişini bilir. 2. Yaşadığı dönem hakkında yorum sahibi olur. 3. Gelecek dönem hakkında da yorum yapabilecek bilgi donanımına sahip bir birey olur.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Saltanatın Kaldırılması ve Cumhuriyet’in İlanı
2. Hafta Cumhuriyet’in İlanına Tepkiler ve Hilafetin Kaldırılması
3. Hafta Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası, Şeyh Sait Olayı ve Atatürk’e Suikast Girişimi
4. Hafta Serbest Cumhuriyet Fırkası, Menemen Olayı ve Atatürk-İnönü Ayrılığı
5. Hafta Devrimler ve Hedeflerine Genel Bir Bakış ve Hukuk Devrimi
6. Hafta Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Devrimler
7. Hafta Ekonomik Alanda Yapılan Devrimler ve Sonuçları
8. Hafta Toplumsal Alanda Yapılan Devrimler (giyim kuşam, şapka giyilmesi, tekke ve zaviyelerin kapatılması, soyadı kanunu vb.)
9. Hafta Dış Politika İlkeleri , Türk-Yunan Mübadelesi ve Musul Sorunu
10. Hafta Balkan ve Sadabat Paktı, Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne Girişi, Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Hatay Sorunu
11. Hafta Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
12. Hafta İsmet İnönü Dönemi ve II.Dünya Savaşı
13. Hafta Demokrat Parti ve Kıbrıs Barış Harekatı
14. Hafta 1960’tan Günümüze Ekonomik ve Siyasi Gelişmeler
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Yalçın E. S., 2004, Türk Đnkılâp Tarihi ve Atatürk Đlkeleri, Siyasal Yayınevi, Ankara. 2. Nutuk-Söylev, TTK Kurumu, Cilt 1-3, Ankara 1999. 3. Armaoğlu F., 1992, 20.Yüzyıl Siyasî Tarihi (1914-1980), Ankara
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

PY1

 

 

 

PY2

3

3

3

PY3

 

 

 

PY4

 

 

 

PY5

 

 

 

PY6

 

 

 

PY7

 

 

 

PY8

 

 

 

PY9

 

 

 

PY10

 

 

 

PY11

 

 

 

PY12

 

 

 

PY13

 

 

 

PY14

 

 

 

PY15

 

 

 

PY16

 

 

 

PY17

 

 

 

PY18

 

 

 

PY19

3

3

3

PY20

 

 

 

PY21

 

 

 

PY22

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek