RPKS009


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Kariyer Danışmanlığında Görüşme Becerileri RPKS009 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı ve Sonrası) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
28 25 53 2 2

Ders Sorumluları Öğr. Gör. Neslihan Salman
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin personel seçimi, mülakat teknikleri, kariyer planlama ve iş tanımları hakkında bilgi kazanmasıdır.
Dersin İçeriği Mülakat teknikleri, personel seçiminde uyulması gereken kurallar; örgütsel kariyer planlama; iş tanımları, mülakat teknikleri ve mülakatta uyulması gerekli kurallar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayanların aşağıdaki kazanımları edinmeleri beklenmektedir: 1. Kariyer psikolojik danışmasının temel kavramlarını bilir. 2. Kariyer planlamanın önemini açıklar. 3. Kariyer planlama sürecini ve aşamalarını bilir. 4. Kariyer psikolojik danışmasında kullanılan yöntem ve teknikleri bilir. 5. Personel seçiminde dikkat edilmesi gerekenleri bilir. 6. Mülakat tekniklerini açıklar. 7. Personel seçimi ve mülakat sırasında dikkat edilmesi gereken etik kuralları açıklar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtılması
2. Hafta Kariyer psikolojik danışmada temel kavramlar: İş, meslek, kariyer
3. Hafta Kariyer planlama
4. Hafta Kariyer planlama
5. Hafta Kariyer psikolojik danışmada görüşme: Kuramsal yaklaşımlar
6. Hafta Kariyer psikolojik danışmada kullanılan yöntem ve teknikler
7. Hafta Özgeçmiş ve CV hazırlama
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Personel seçimi
10. Hafta Mülakat türleri
11. Hafta Mülakat teknikleri ve mülakatlarda iletişim becerileri
12. Hafta Mülakat süreci
13. Hafta Personel seçimi ve mülakatlarda etik konular
14. Hafta Genel değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Kuzgun, Y. (2017). Meslek Gelişimi ve Danışmanlığı. Ankara: Nobel Kariyer planlama ve geliştirme. Ankara: Pegem. Sharf, R. S. (2017). Kariyer Gelişim Kuramlarının Kariyer Danışmasına Uygulanması (Çev. Ed. F.Bacanlı & K. Öztemel). Ankara: Pegem. Yeşilyaprak, B. (2020). Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı: Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Pegem.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

PÇ12

PÇ13

PÇ14

PÇ15

ÖÇ1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek