RPKS002


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İnsan Kaynakları Yönetimi RPKS002 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı ve Sonrası) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28 - - - - 75 103 2 4

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Burcu TİBET
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı İnsan Kaynakları yönetimi alanı ile ilgili kavramsal bir çerçeve oluşturmak, yenilik ve gelişmeler doğrultusunda mevcut durumu analiz etmek, sorunları tanımlayabilmek ve çözüm önerileri sunmak için gereken bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği İnsan Kaynakları kavramının evrimi, örgütlerin üç temel kaynağı ve ilişkisi, personel seçimi, liderlik, ekip kurma ve yönelme, inovasyon yönetimi, insan kaynakları yönetimi, yönetim ekonomisi, iletişim teknikleri ve geliştirme, kriz yönetimi, bütçeleme ve para yönetimi, dijital pazarlama ve sosyal medya yönetimi
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. İnsan Kaynakları ile ilgili temel kavramları tanımlar 2. İnsan Kaynakları süreçlerini, amaç, işlev ve kapsamını açıklar 3. İş analizi, görev tanımı kavram, amaç ve yöntemlerini bilir 4. Seçme ve yerleştirme kavram, amaç ve yöntemlerini bilir 5. Performans Değerlendirme kavram, amaç ve yöntemlerini açıklar
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta İnsan Kaynakları Yönetiminin Temel Kavramları
2. Hafta İnsan Kaynakları Yönetiminin Ortaya Çıkışı
3. Hafta İnsan Kaynakları Yönetiminin Fonksiyonları
4. Hafta İnsan Kaynaklarının Planlanması
5. Hafta İnsan Kaynakları Seçme Yerleştirme Süreçleri
6. Hafta İş Analizi
7. Hafta Performans Yönetimi ve Değerlendirilmesi
8. Hafta ARASINAV
9. Hafta Personel Eğitimi
10. Hafta Kariyer Planlama ve Geliştirme
11. Hafta Iş Değerleme Sistemi
12. Hafta İnsan Kaynakllarında Ücretlendirme
13. Hafta İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı
14. Hafta Endüstri İlişkileri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%) -
Ödevler (%) -
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%) -
Final (%) 60
Diğer (%) -
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ders Sorumlusu tarafından hazırlanan Ders notları Ergeneli, A. (2016) İnsan Kaynakları Yönetimi, Nobel Yayınevi, Ankara Güney, S. (2019) İnsan Kaynakları Yönetimi, Nobel Yayınevi, Ankara
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

ÖÇ5

PY1

3

1

1

1

 

PY2

1

1

1

1

 

PY3

1

1

1

1

 

PY4

3

1

4

4

 

PY5

4

4

3

4

 

PY6

1

1

1

1

 

PY7

1

1

1

1

 

PY8

4

3

4

4

 

PY9

1

1

1

1

 

PY10

5

5

5

5

 

PY11

1

1

1

1

 

PY12

1

1

1

1

 

PY13

4

4

5

5

 

PY14

2

1

2

2

 

PY15

2

4

2

2

 

PY16

2

3

4

4

 

PY17

1

1

1

1

 

PY18

1

1

1

1

 

PY19

5

5

5

5

 

PY20

3

2

4

4

 

PY21

4

4

4

4

 

PY22

3

3

3

3