RPDZ407


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 1 RPDZ407 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı ve Sonrası) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
90 2 3

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Öğrencilerin bu dersi alabilmeleri için aşağıdaki dersleri almış ve başarılı olmuş olması zorunludur: - RPD 301 Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri, - RPD 308 Psikolojik Danışma Kuramları
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Psikolojik yardım becerileri konusunda teorik altyapı oluşturarak terapötik becerileri uygulamak ve "yardım eden" rolüne hazırlanmak.
Dersin İçeriği Süpervizyon altında psikolojik danışma beceri ve tekniklerini kullanarak bireyle psikolojik danışma yapma
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Psikolojik danışma sürecini ve aşamalarını yaşantısal olarak kavrayabilme. 2. Psikolojik danışma oturumlarını etkili bir şekilde yürütebilme. 3. Psikolojik danışma becererilerini psikolojik danışma sürecinde etkili bir biçimde kullanabilme. 4. Danışanla etkili bir psikolojik danışma ilişkisi kurabilme. 5. Danışanla birlikte amaç belirleyebilme. 6. Bir psikolojik danışman adayı olarak kendini güçlü ve geliştirmesi gereken yönleri açısından değerlendirebilme. 7. Psikolojik danışma uygulamasında mesleki etik ilke ve kurallara uygun davranabilme. 8. Psikolojik danışma sürecini etkili bir şekilde sonlandırabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta eorik: Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması ve Süpervizyonuna İlişkin Genel Kurallar, Gereklilikler, Rol ve Sorumluluklar, Psikolojik Danışma Uygulaması ve Süpervizyon sürecine ilişkin temel konulara genel bir bakış Uygulama: Süpervizyonuna ilişkin genel kurallar, gereklilikler, rol ve sorumluluklar, psikolojik danışma uygulaması ve süpervizyon sürecine ilişkin temel konulara genel bir bakış
2. Hafta Teorik: Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması ve Süpervizyonuna İlişkin Genel Kurallar, Gereklilikler, Rol ve Sorumluluklar, Psikolojik Danışma Uygulaması ve Süpervizyon sürecine ilişkin temel konulara genel bir bakış Uygulama: Süpervizyonuna ilişkin genel kurallar, gereklilikler, rol ve sorumluluklar, psikolojik danışma uygulaması ve süpervizyon sürecine ilişkin temel konulara genel bir bakış
3. Hafta Teorik: Bireyle psikolojik danışma uygulaması ve süpervizyon Uygulama: Psikolojik danışma oturumu yürütme, oturum özeti hazırlama, oturumun deşifresini yapma, grup süpervizyonuna katılma
4. Hafta Teorik: Bireyle psikolojik danışma uygulaması ve süpervizyon Uygulama: Psikolojik danışma oturumu yürütme, oturum özeti hazırlama, oturumun deşifresini yapma, grup süpervizyonuna katılma
5. Hafta Teorik: Bireyle psikolojik danışma uygulaması ve süpervizyon Uygulama: Psikolojik danışma oturumu yürütme, oturum özeti hazırlama, oturumun deşifresini yapma, grup süpervizyonuna katılma
6. Hafta Teorik: Bireyle psikolojik danışma uygulaması ve süpervizyon Uygulama: Psikolojik danışma oturumu yürütme, oturum özeti hazırlama, oturumun deşifresini yapma, grup süpervizyonuna katılma
7. Hafta Teorik: Bireyle psikolojik danışma uygulaması ve süpervizyon Uygulama: Psikolojik danışma oturumu yürütme, oturum özeti hazırlama, oturumun deşifresini yapma, grup süpervizyonuna katılma
8. Hafta Teorik: Bireyle psikolojik danışma uygulaması ve süpervizyon Uygulama: Psikolojik danışma oturumu yürütme, oturum özeti hazırlama, oturumun deşifresini yapma, grup süpervizyonuna katılma
9. Hafta Teorik: Bireyle psikolojik danışma uygulaması ve süpervizyon Uygulama: Psikolojik danışma oturumu yürütme, oturum özeti hazırlama, oturumun deşifresini yapma, grup süpervizyonuna katılma
10. Hafta Teorik: Bireyle psikolojik danışma uygulaması ve süpervizyon Uygulama: Psikolojik danışma oturumu yürütme, oturum özeti hazırlama, oturumun deşifresini yapma, grup süpervizyonuna katılma
11. Hafta Teorik: Bireyle psikolojik danışma uygulaması ve süpervizyon Uygulama: Psikolojik danışma oturumu yürütme, oturum özeti hazırlama, oturumun deşifresini yapma, grup süpervizyonuna katılma
12. Hafta Teorik: Bireyle psikolojik danışma uygulaması ve süpervizyon Uygulama: Psikolojik danışma oturumu yürütme, oturum özeti hazırlama, oturumun deşifresini yapma, grup süpervizyonuna katılma
13. Hafta Teorik: Bireyle psikolojik danışma uygulaması ve süpervizyon Uygulama: Psikolojik danışma oturumu yürütme, oturum özeti hazırlama, oturumun deşifresini yapma, grup süpervizyonuna katılma
14. Hafta Teorik: Genel Değerlendirme Uygulama: Genel Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%) 20
Ödevler (%) 30
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 50
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

ÖÇ5

ÖÇ6

ÖÇ7

ÖÇ8

PY1

5

5

5

5

5

5

5

5

PY2

3

4

4

4

3

 

 

4

PY3

      

 

 

PY4

 

2

2

2

2

 

 

 

PY5

      

 

 

PY6

 

2

2

2

2

 

 

 

PY7

      

 

 

PY8

      

 

4

PY9

2

3

4

3

4

 

 

 

PY10

      

 

 

PY11

5

5

5

5

5

 

5

5

PY12

      

 

 

PY13

  

4

   

 

4

PY14

  

3

 

3

 

 

 

PY15

      

 

 

PY16

      

 

 

PY17

5

5

5

5

5

5

5

5

PY18

  

5

 

3

 

5

5

PY19

 

3

3

2

3

 

 

 

PY20

      

 

 

PY21

  

5

 

3

3

5

5

PY22

3

5

5

5

5

 

5

5

* Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek