RPDZ310


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Manevi Danışmanlık RPDZ310 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı ve Sonrası) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
28 - - - - 25 53 2 2

Ders Sorumluları Prof. Dr. Mustafa Kılıç
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Psikolojik Danışma İlkeleri açısından, 13. Yüz Yıl Türk düşünürlerinin görüş ve önerilerinin incelenerek, çağdaş değerler doğrultusunda yeni kuşaklara aktarılmasını sağlamak.
Dersin İçeriği Mevlana Celaleddin-i Rumi, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli, Nasreddin Hoca ve Ömer Hayyam’ın görüşlerinde yer alan; duygu ve düşüncelerin, psikolojik danışma ilkeleri ile bağdaştırılarak, söz ve yazıyla anlatmak.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayanların aşağıdaki kazanımları edinmeleri beklenmektedir: 1. Kültürümüze damgasını vurmuş olan önemli kişilerin görüşlerini alan doğrultusunda araştırmak 2. Bu yolla gençlere, kültürümüzün tanıtımını sağlamak 3. Kültürün kuşaktan kuşağa aktarılmasını gerçekleştirmek 4. Psikolojik danışma alanına Türk Düşünürlerinin görüşlerine ilişkin ilkeleri kazandırmak 5. Hayata, olaylara ve İnsanlara Hümanistik/insancıl Açıdan bakabilmeyi sağlamak 6. Sonul Amaç:Psikolojik Danışma ilkelerinin bir yaşam biçimi olarak benimseyerek, kişiliğin bir parçası haline getirmek yani, ilkelerin gerçek kazanımını benimsemek ve
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Türk Hümanistlerini Öz geçmişine İlişkin tanıtım
2. Hafta İnsanın Doğasına, Türk Hümanistlerinin Bakışı
3. Hafta Koşulsuz Kabul Kavramına, Türk Hümanistlerinin Bakışı
4. Hafta Sevgi Kavramına, Türk Hümanistlerinin Bakışı
5. Hafta İçgörü Kavramına, Türk Hümanistlerinin Bakışı
6. Hafta Gönüllülük Kavramına, Türk Hümanistlerinin Bakışı
7. Hafta Somutluk Kavramına, Türk Hümanistlerinin Bakışı
8. Hafta Saygı Kavramına, Türk Hümanistlerinin Bakışı
9. Hafta Empati Kavramına, Türk Hümanistlerinin Bakışı
10. Hafta Gizlilik Kavramına, Türk Hümanistlerinin Bakışı
11. Hafta Saydamlık Kavramına, Türk Hümanistlerinin Bakışı
12. Hafta Yansıtma (İçerik/Duygu) Kavramına, Türk Hümanistlerinin Bakışı
13. Hafta Anı Yaşamak Kavramına, Türk Hümanistlerinin Bakışı
14. Hafta Yüzleştirme Kavramına, Türk Hümanistlerinin Bakışı Bağdaşım Kavramına, Türk Hümanistlerinin Bakışı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Can, Şefik (2016) Mesnevi Tercümesi & Cilt. Ötiken Neşriyat. İstanbul. Erdoğan. Tokmakcıoglu, (1981) Bütün Yönleriyle Nasrettin Hoca. Kültür Bakanlığı Yayınları. Sevinç Matbaası, Ankara. Eyuboğlu, İsmet Zeki (1998) Bütün Yönleriyle Hacı Bektaş Veli, 3. Basım, Özgür Yayınları Eyuboğlu, Sabahattin; (1973) Hayyam/ Bütün Dörtlükleri 4. Basım, Cem Yayınevi. İstanbul Eyuboğlu, Sabahattin; (1981) Yunus Emre, Cem Yayınevi. İstanbul Gölpınarlı, Abdulbaki, Mevlana Celaleddin Rumi Mektuplar. Kılıç, Mustafa. Türk Düşünürlerine/ Hümanistlerine Ait Görüşlerin “ Psikolojik Danışmanın İlkeleri” Açısından İncelenmesi. Ders Notu. Kocatürk, Vasfi Mahir; (1969) Ömer Hayyam’ın Rübaileri. ( David Mckay Company’den Çeviri) 4. Basım, Edebiyat Yayınevi. Ankara. Temren, Belkıs (1995), Bektaşiliğin Eğitsel ve Kültürel Boyutu, 2.Basım, Türk Tarih Kurumu Basımevi
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi