RPDZ308


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Mesleki Rehberlik Uygulamaları RPDZ308 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı ve Sonrası) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
14 28 - - - 20 62 2 2

Ders Sorumluları Öğr. Gör. Neslihan Salman
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı; meslek rehberliği ve kariyer danışma alanında kullanılan ölçme araçlarını uygulama, değerlendirme ve yorumlama, meslekleri inceleme, mesleki rehberlik için etkinlik geliştirme, uygulama ve değerlendirme konularında bilgi ve beceriler kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığında kullanılan ölçme araçlarını uygulama ve değerlendirme; kariyer gelişim programları hazırlama ve uygulama; bireyle ve grupla kariyer psikolojik danışmanlığı yapma.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayanların aşağıdaki kazanımları edinmeleri beklenmektedir: 1. Meslek rehberliği ve kariyer danışma alanında kullanılan ölçme araçlarını uygular. 2. Meslek rehberliği ve kariyer danışma alanında kullanılan ölçme araçlarından elde edilen sonuçları değerlendirir. 3. Meslek rehberliği ve kariyer danışma alanında kullanılan ölçme araçlarından elde edilen sonuçları yorumlar. 4. Meslekleri incelemede kullanabilecek ölçütleri açıklar. 5. Mesleki gelişim programlarının hazırlanması ve uygulanması sürecini açıklar. 6. Bireyle ve grupla kariyer psikolojik danışma sürecini açıklar. 7. Mesleki rehberlik için etkinlik geliştirir. 8. Mesleki rehberlik için etkinlik uygular. 9. Mesleki rehberlik için uyguladığı etkinliği yorumlar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtılması
2. Hafta Meslek inceleme formunun tanıtılması; KDE, ABKÖ ve MOÖ’nun tanıtılması
3. Hafta KDE, ABKÖ ve MOÖ’nun tanıtılması
4. Hafta Öğrencilerin meslek inceleme formlarının sınıf ortamında incelenmesi
5. Hafta KDE, ABKÖ ve MOÖ sonuçlarına dayalı olarak profil oluşturma ve değerlendirme
6. Hafta KDE, ABKÖ ve MOÖ sonuçlarına dayalı olarak profil oluşturma ve değerlendirme
7. Hafta Meslek rehberliği ve kariyer danışmayla ilgili grup rehberliği program örneklerinin incelenmesi; Meslek rehberliği için grup rehberliği etkinliği geliştirme ödevinin verilmesi
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Geliştirilen etkinliklerin incelenmesi
10. Hafta Uygulanan etkinliklerin incelenmesi
11. Hafta Uygulanan etkinliklerin incelenmesi
12. Hafta Ramazan Bayramı
13. Hafta Uygulanan etkinliklerin incelenmesi
14. Hafta Bireyle ve grupla kariyer psikolojik danışma süreci
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 20
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 20
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 40
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Kuzgun, Y. (2017). Meslek Gelişimi ve Danışmanlığı. Ankara: Nobel Yeşilyaprak, B. (2020). Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı: Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Pegem. Sharf, R. S. (2017). Kariyer Gelişim Kuramlarının Kariyer Danışmasına Uygulanması (Çev. Ed. F.Bacanlı & K. Öztemel). Ankara: Pegem.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

PÇ 11

PÇ 12

PÇ 13

PÇ 14

PÇ 15

PÇ 16

PÇ 17

PÇ 18

PÇ 19

PÇ 20

PÇ 21

PÇ 22

ÖÇ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ 4