RPDZ402


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Çocuk Hukuku RPDZ402 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı ve Sonrası) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
2 2 2 3

Ders Sorumluları Doç. Dr. Özge Yücel
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Ulusal ve uluslararası hukukta çocuk haklarına ilişkin düzenlemeler ve çocuğun esenliğini, özgürlüğünü, sağlığını ilgilendiren konulardaki diğer düzenlemeler esas alınarak çocuğun hukuksal statüsü, çocuğun temel hak ve özgürlükleri, çocuğun istismara karşı korunması, çocuğun yasal süreçlerde katılım hakları ve korunma hakları hakkında bilgi ve bilinç düzeyini artırmak; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında görev yapan kişilerin çocuk haklarının korunmasındaki işlevlerini ve görevlerini açıklığa kavuşturmaktır.
Dersin İçeriği Hukukta çocuğun statüsünü, çocuk haklarını, çocuğun korunmasının farklı hukuk alanlarındaki esaslarını ve usullerini uluslararası hukuk ve ulusal hukuk düzleminde ele alarak inceler, çocuğun yüksek yararının belirlenmesinde göz önünde bulundurulması gereken hususlar ile çocuğun korunmasında görev alan uzmanların yükümlülüklerini ortaya koyar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayanların aşağıdaki kazanımları edinmeleri beklenmektedir: 1. Hukukta çocuk kavramını, çocuğun korunması ve çocuk hakları açısından temel kavramları benzer kavramlardan ayırt edebilir. 2. Çocuğun yüksek yararı kavramı hakkında muhakeme yürütebilir, somut bir olayda çocuğun yüksek yararının nasıl belirlenebileceği konusunda yöntemleri belirleyebilir, 3. İnsan hakları olarak çocuk haklarının kapsamını ve anlamını içselleştirebilir, 4. Çocuk istismarı ve ihmalinin hukuksal anlamı ve sonuçlarını, çocuğun korunmasına ilişkin önlemlerin hangi mahkemelerce ve birimlerce hangi usullerle alınacağını öğrenir, 5. Sosyal çalışma görevlilerinin çocuğun korunmasına ilişkin yargısal ve idari süreçlerdeki konumunu, işlevini ve yükümlülüklerini öğrenir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Çocuk Kimdir, Çocukluk Neyi İfade Eder?
2. Hafta Çocuk Hukukunun Konusu, Özellikleri ve Kaynakları
3. Hafta Çocuk Hakları Kavramı ve Terminoloji
4. Hafta Çocuk Haklarının Tarihsel Gelişimi
5. Hafta Uluslararası Antlaşmalarda Çocuk Hakları
6. Hafta BM Çocuk Hakları Sözleşmesinin Temel İlkeleri
7. Hafta BM Çocuk Hakları Sözleşmesinin Tanıdığı Haklar
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Türk Hukuk Sisteminde Çocuğun Hukuki Durumu • Çocuğun Hak ve Fiil Ehliyeti • Çocuğun Kişisel Durumu Hakkında Düzenlemeler • Çocuğun Soybağı ve Soybağının Sonuçları: Kişisel İlişki, Nafaka, Velayet • Çocuğun Malvarlığı
10. Hafta Çocuk İstismarı, İhmali ve Çocuğun Korunması Kavramları Medeni Hukukta Çocuğun Korunması
11. Hafta Kamu Hukukunda Çocuğun Korunması • Çocuğun Anayasal Temel Hakları • Sosyal Yardım, Güvenlik, Eğitim ve İş Hukukunda Çocuğun Ele Alınması • İstismar ve İhmali İzleme ve Bildirim Yükümlülüğü
12. Hafta Kamu Hukukunda Çocuğun Korunması • Ceza Hukukunda Çocuğun İstismara Karşı Korunması • Korunmaya Muhtaç Çocukların Hakları • Suça Sürüklenen Çocukların Korunması
13. Hafta Psikolojik Danışmanların Çocuk Haklarını Koruma Görevleri
14. Hafta Yasal Süreci Devam Eden Çocuklarla İlgili Psikolojik Danışmanların (Sosyal Çalışma Görevlilerinin) Rol ve İşlevleri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar • Emine Akyüz, Çocuk Hukuku, 8. Baskı, Ankara 2021 • Rona Serozan, Çocuk Hukuku, İstanbul 2005 • Ali Naim İnan, Çocuk Hukuku, Ankara 1968 • Bob Franklin, Çocuk Hakları, çev. Alev Türker, İstanbul 1993 • Özge Yücel, Çocuğun Kayyım Tarafından Temsili, Ankara 2011 • Özge Yücel, «Çocuğun Yüksek (Üstün) Yararı Bağlamında Çocuğun İradesi», UÜHFD, C. 1, S. 2, 2013, s. 117-137, http://www.turkhukuksitesi.com/makale_1805.htm • Özge Yücel, «Çocuğun Bağımsız Temsilinde Farklı Bir Yol: Çocuk Savunmanlığı ve Çocuk Baroları», Terazi Hukuk, S. 100, Aralık 2014, s. 146-153. • Özge Yücel, Ayırt Etme Gücünden Yoksun Kişiler Adına Alınan Tıbbi Kararlarda Özerklik Hakkının Korunması ve Hasta Talimatları, Ankara 2018 • Ayça Demir Gürdal, «Sosyolojinin İhmal Edilen Kategorisi Çocuklar Üzerinden Çocukluk Sosyolojisine ve Sosyolojiye Bakmak», "İş, Güç" Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, C. 15, S. 4, 2013, s. 1-26, http://www.isguc.org/index.php?p=article&id=531&cilt=15&sayi=4&yil=2013 • Hilal Kaya, Gökçe Baykuzu-Gündüz ve Gül Erden, «Mülteci ve Sığınmacı Çocuklarda Yüksek Yararın Değerlendirilmesi», Toplum ve Sosyal Hizmet, C. 31 S. 2, 2020, s. 764-790. • http://cocukemegikaynakcasi.fisek.org.tr/
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

PÇ 11

PÇ 12

PÇ 13

PÇ 14

PÇ 15

ÖÇ 1

5

4

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

5

 

ÖÇ 2

5

5

 

 

4

 

4

 

 

 

 

 

4

5

5

ÖÇ3

4

 

3

 

5

4

4

 

4

 

 

 

5

5

4

ÖÇ4 4

3

4

 

 

4

4

 

 

 

 

 

 

4

5

4

ÖÇ5

4

3

 

 

5

4

5

 

3

 

 

 

4

4

5