YAB301


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İkinci Yabancı Dil III YAB301 İngiliz Dili Eğitimi (2015 Öncesi Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
28 25 53 2 2

Ders Sorumluları Okt. Gülçin ÇAKIR
Dersin Sunulduğu Dil Almanca (German)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Başlangıç düzeyde Almanca dil yetisini ve yapısını öğretmek ve geliştirmek.
Dersin İçeriği Orta düzeyde dinleme, okuma, yazılı ve sözlü iletişim becerileri; değişik türlerde özgün metinlerdeki karmaşık dil bilgisi yapıları orta düzeyde sözcük öbekleri; özgün araç-gereçler aracılığı ile hedef dilin kültürü ile ilgili bilgi.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1 Yazılı ve sözlü değişik anlatım türlerinde kullanılan sözcük ve yapıları bilme ÖÇ-2 Gerçekçi okuma ve konuşma metinlerindeki kültür öğelerinin iletişim değerlerine dikkat ederek iletişim kurabime
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Fragesätze mit Wann?, Von wann bis wann?
2. Hafta Präpositionen und Zeitangaben: am, um, von ...bis; Zahlen
3. Hafta Trennbare Verben
4. Hafta Vereinigung mit nicht
5. Hafta Präterium von haben
6. Hafta Präpositionen:in, neben, unter, auf, vor, hinter, an, zwischen, bei und mit +Dativ
7. Hafta Ordnungszahlen
8. Hafta Ara Sınav Haftası
9. Hafta Modalverben müsseni, können
10. Hafta Possessivartikel und kein- im Akkusativ
11. Hafta Modalverben müssen, können
12. Hafta Präpositionen: in, durch, über + Akkusativ
13. Hafta Präpositionen: zu, an .... vorbei + Dativ
14. Hafta Modalverb wollen
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Studio d A 1 Deutsch als Fremdsprache Kurs- und Übungsbuch, Cornelsen, Berlin – Mitte 2005
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

PY1

1

1

PY2

1

1

PY3

1

1

PY4

1

1

PY5

3

1

PY6

4

3

PY7

1

1

PY8

1

1

PY9

2

3

PY10

1

2

PY11

1

1

PY12

1

2

PY13

1

4

PY14

1

2

PY15

4

3

PY16

1

2

PY17

2

2

PY18

3

3

PY19

2

3

PY20

2

2

PY21

4

5

PY22

2

3

PY23

3

3

PY24

1

1

PY25

3

2

PY26

3

3

PY27

3

2

PY28

3

3

PY29

2

2

 

          1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla