YAB202


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İkinci Yabancı Dil II YAB202 İngiliz Dili Eğitimi (2015 Öncesi Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28 25 53 2 2

Ders Sorumluları Okt. Gülçin ÇAKIR
Dersin Sunulduğu Dil Almanca (German)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Başlangıç düzeyde Almanca dil yetisini ve yapısını öğretmek ve geliştirmek.
Dersin İçeriği Etkileşimsel iletişim; gazete, dergi, uzun diyalog, okuma parçaları ve kısa hikayelerde sıklıkla kullanılan dilbilgisi yapıları ve sözcükler; özgün araç-gereçler aracılığı ile hedef dilin kültürü ile ilgili bilgi
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1Yazılı ve sözlü değişik anlatım türlerinde kullanılan sözcük ve yapıları bilir ÖÇ-2 Gerçekçi okuma ve konuşma metinlerindeki kültür öğelerinin iletişim değerlerine dikkat ederek iletişim kurabilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Präteritum von sein
2. Hafta W-Frage
3. Hafta Aussagesatz
4. Hafta Satzfrage
5. Hafta Satzakzent in Frage- und in Aussagesätzen
6. Hafta Possessivartikel im Nominativ
7. Hafta Artikel im Akkusativ
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Adjektiv im Satz
10. Hafta Graduierung mit zu / Konsonanten: ch
11. Hafta Wortakzent bei Komposita
12. Hafta Wiederholung: Fragesätze mit wie, woher, wo, was
13. Hafta Wiederholung: Verben im Präsens Singular und Plural
14. Hafta Wiederholung: Singular und Plural; Artikel der, das, die / ein, eine
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Studio d A 1 Deutsch als Fremdsprache Kurs- und Übungsbuch, Cornelsen, Berlin – Mitte 2005
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

PY1

1

1

PY2

1

1

PY3

1

1

PY4

1

1

PY5

2

2

PY6

4

2

PY7

1

1

PY8

1

1

PY9

1

2

PY10

1

2

PY11

1

1

PY12

1

2

PY13

1

3

PY14

2

2

PY15

4

3

PY16

2

1

PY17

1

1

PY18

1

2

PY19

1

2

PY20

1

1

PY21

2

2

PY22

2

2

PY23

2

2

PY24

1

1

PY25

2

2

PY26

2

3

PY27

3

2

PY28

2

2

PY29

2

2

 

          1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla