TUR110


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Türkçe II: Sözlü Anlatım TUR110 İngiliz Dili Eğitimi (2015 Öncesi Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 10 15 53 2 2

Ders Sorumluları Okt. Sema OKUR
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilere Türk Dilinin özellikleriyle kuralları ve temel dilbilgisi verilir. Ayrıca, okuduğunu anlama, yazma ve konuşma becerilerini kazandırmak için uygulamalar yapılır
Dersin İçeriği Türk Dili bilincinin geliştirilmesi; dil-düşünce ilişkisinin öneminin vurgulanması, bilimsel ve teknolojik alanda üretken, yaratıcı olunması için dil-düşünce ilişkisinin geliştirilmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1 Dilin niteliği ve özellikleri. Türkçenin özellikleri; okuma, anlama ve anlatma ÖÇ-2 kendini ifade edebilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Anlatım özellikleri; Sözlü anlatım, Yazılı Anlatım
2. Hafta Metin Oluşturma
3. Hafta Yazı dilinin yazılı iletişimin temel özellikleri; yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel ayrımlar
4. Hafta Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri
5. Hafta Anlatım : Yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım
6. Hafta Sunu (Brifing), Konferans, Seminer
7. Hafta Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler)
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Sempozyum-Söyleşi-Görüşme (Mülakat)-Tartışma- Münazara
10. Hafta Planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış, açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, yazma planı hazırlama, kağıt düzeni)
11. Hafta Bilgilendirici metinler (dilekçe, rapor, tutanak, mektup, haber, karar, ilan/reklam, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kurumsal bilgiler
12. Hafta Bilgilendirici metin örnekleri üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları
13. Hafta Bir metnin özetini ve planını çıkarma
14. Hafta Yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Yakıcı, Ali - Yücel, Mustafa - Doğan, Mehmet - Yelok, Savaş Üniversiteler İçin Türkçe 1 Yazılı Anlatım, Gazi Kitabevi, Ankara, 2006.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

PY1

1

1

PY2

1

1

PY3

1

1

PY4

1

2

PY5

2

2

PY6

1

1

PY7

1

1

PY8

1

2

PY9

3

2

PY10

1

1

PY11

1

1

PY12

2

1

PY13

1

1

PY14

2

2

PY15

1

2

PY16

1

2

PY17

1

1

PY18

4

2

PY19

1

2

PY20

1

2

PY21

1

2

PY22

1

1

PY23

2

2

PY24

2

2

PY25

3

1

PY26

2

1

PY27

3

2

PY28

3

2

PY29

3

2

 

          1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla