TAR401


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I TAR401 İngiliz Dili Eğitimi (2015 Öncesi Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
28 22 50 2 2

Ders Sorumluları Prof. Dr. Yaşar AKBIYIK
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilerimize Türkiye Cumhuriyeti tarihi hakkında bilgi sahibi yapmaktır.
Dersin İçeriği Derste Osmanlı Devleti’nin gerilemesi ile başlayıp, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması süreci incelenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1 Cumhuriyet’in geçmişini bilen, yaşadığı dönem hakkında yorum sahibi olan, gelecek dönem hakkında da yorum yapabilecek bilgi donanımına sahip olma
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Osmanlı Devleti’nin gerilemesi
2. Hafta Büyük devletlerin politik amaçları, Şark meselesi
3. Hafta Osmanlı Devleti’ni kurtarma çabaları, yenileşme hareketleri
4. Hafta Lâle Devri, Tanzimat-Islahat Fermanları
5. Hafta I. ve II. Meşrutiyet
6. Hafta Devleti kurtarma adına ortaya çıkan “Fikir Hareketleri”
7. Hafta Devleti kurtarma adına ortaya çıkan “Fikir Hareketleri”
8. Hafta 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı
9. Hafta Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı
10. Hafta I. Dünya Savaşı
11. Hafta Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girişi ve cepheler
12. Hafta Ermeni tehciri ve Mondros Mütarekesi
13. Hafta Milli Mücadelenin başlaması
14. Hafta FİNAL SINAVI
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Yalçın E. S., 2004, Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürk İlkeleri, Siyasal Yayınevi, Ankara. 2. Nutuk-Söylev, TTK Kurumu, Cilt 1-3, Ankara 1999. 3. Armaoğlu F., 1992, 20.Yüzyıl Siyasî Tarihi (1914-1980), Ankara
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

PY1

1

PY2

1

PY3

1

PY4

1

PY5

3

PY6

1

PY7

1

PY8

1

PY9

2

PY10

1

PY11

5

PY12

1

PY13

1

PY14

1

PY15

1

PY16

1

PY17

1

PY18

4

PY19

1

PY20

1

PY21

3

PY22

3

PY23

1

PY24

1

PY25

4

PY26

3

PY27

3

PY28

4

PY29

2

 

          1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla