ELT491


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Seçmeli I: Nöro Linguistik Proglamlama ELT491 İngiliz Dili Eğitimi (2015 Öncesi Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
28 15 10 53 2 2

Ders Sorumluları Yrd.Doç.Dr. Faranak Abbaszad Tehrani
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilere NLP önsayıltıları ve bunların dil öğretimine uygulanmasını öğretmek Öğrencilere sınıf yönetimi becerilerini öğretmek Öğrencilere beyin-bazlı öğrenim ile ilgili temel bilgileri vermek
Dersin İçeriği NLP, sınıf yönetimi, beyin-bazlı öğrenme
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Öğrenciler NLP önsayıltılarını öğrenip, eğitim ve öğretim alanında uygulayabileceklerdir Öğrenciler sınıf yönetimi becerileri kazandıracaktır Öğrenciler beyin-bazlı öğretim teknikleri kazanacaktır
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Derse Giriş
2. Hafta NLP “NLP nedir?”
3. Hafta “VAKOG 1: Dünyayı nasıl algılarız?”
4. Hafta “VAKOG 2: Dünyayı nasıl betimleriz?” “Duyumsal Dil”
5. Hafta “İhtiyacımız olan kaynaklar içimizdedir”
6. Hafta “Amaçlar: nereye ilerlediğini bilmek” “Hedef belirleme: Handing Over kitabından alıştırmalar”
7. Hafta “İletişim sözel ve aynı zamanda sözsüzdür” “İletişim bilinçli ve aynı zamanda bilinç dışı bir eylemdir”
8. Hafta Arasınav
9. Hafta “Uyum: İletişimin anahtarı” “ Uyumlu ilişki: Handing Over kitabından alıştırmalar”
10. Hafta “Modelleme: mükemmeliyet arayışı” “Öğrenme biçemleri”
11. Hafta “Tüm-beyin ve beyin-bazlı öğrenme”
12. Hafta “Sınıf yönetimine giriş”
13. Hafta “Panik yok” Sınıf Yönetimi
14. Hafta “Biz ve Onlar” Öğrenme Biçemleri ve Sınıf Etkileşimi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Revel, Jane. And Susan Norman. In Your Hands; NLP in ELT. 34 Park hall Road, East Finchley, Safire Pres, 1997 Revel, Jane. And Susan Norman. Handing Over; NLP-based Act,vities for Language Learning. 34 Park hall Road, East Finchley, Safire Pres, 1999 Teacher Development series. Halley Court, Jordan Hill, Oxford OX2 8EJ; Heinemann English Language Teaching, 1994
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

PY1

1

1

1

PY2

5

3

4

PY3

1

2

2

PY4

2

2

1

PY5

3

2

2

PY6

2

1

1

PY7

4

4

4

PY8

4

5

4

PY9

2

2

1

PY10

1

1

1

PY11

1

1

1

PY12

1

1

2

PY13

1

1

1

PY14

2

1

3

PY15

2

3

1

PY16

1

2

3

PY17

1

1

2

PY18

1

1

4

PY19

1

1

2

PY20

1

1

2

PY21

2

4

3

PY22

1

2

2

PY23

1

1

5

PY24

1

1

1

PY25

1

1

2

PY26

3

5

4

PY27

3

4

4

PY28

4

4

3

PY29

2

2

2

 

          1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla