ELT493


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Dil Öğrenim ve Öğretiminde Eleştirel Düşünce ELT493 İngiliz Dili Eğitimi (2015 Öncesi Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
28 25 53 2 2

Ders Sorumluları Yrd.Doç.Dr. Neslihan ÖZKAN
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders öğrencilerin eleştirel düşünce kuramı ve eleştirel düşünce ilke ve yöntemlerinin yabancı dil sınıflarındaki kullanımını özümsemelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Ders kapsamında günümüz dil öğretimi ile ilgili makaleler okunup tartışılacak; sınıfta kullanılabilecek internet bazlı malzemelerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve seçimi üzerinde durulacak; ders içeriğindeki konuları ile ilgili sınıf içi malzemeleri ve projeleri hazırlanacak ve mevcut ders malzemeleri farklı eğitim ortam ve eğitim programlarına uyarlanıp geliştirilecektir.
Dersin İçeriği Dersin amacı öğrencilerin eleştirel düşünce teorisi ve eleştirel düşünce ilke ve yöntemlerinin yabancı dil sınıflarındaki kullanımını özümsemelerini sağlamaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ)
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta
2. Hafta
3. Hafta
4. Hafta
5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi