GKD302


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Topluma Hizmet Uygulamaları GKD302 İngiliz Dili Eğitimi (2015 Öncesi Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
13 25 10 5 5 58 2 2

Ders Sorumluları Assist. Prof. Dr. Burcu Tibet
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğretmenlik mesleğini topluma hizmet verme yaklaşımıyla tanıma. Topluma hizmet uygulamalarının yönetimi, işleyişi ve projelendirilmesi hakkında bilgi sahibi olma. Topluma hizmet uygulamaları için proje geliştirme /geliştirilmekte olan bir projeye katkıda bulunarak uygulama.
Dersin İçeriği Topluma Hizmet Uygulamaları, öğretmen adayının uygulama yapacağı alanı, hizmet verilecek bireyleri (toplum kesimini), değişik projeleri, kurum ve kuruluşları genel olarak tanımasını sağlayan, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında verilen dersler dışında proje şeklinde gerçekleştirilen uygulamalara dayalı bir derstir. Bu dersin amacı, öğretmen adayının, toplumu ve öğretmenlik mesleğini topluma hizmet yönleriyle tanıması, lisans programında alacağı dersleri toplumsal açıdan da irdeleme duyarlılığına sahip olması ve sosyal sorumluluk bilinci geliştirmesidir. Bu ders, tüm öğretmen yetiştirme programlarında zorunlu olup bir yarıyıl verilir. Gerektiğinde iki yarıyılı kapsayabilir. Bu derste, öğretmen adaylarından yakın çevre toplumunun güncel sorunlarını belirlemeleri ve çözüm için projeler geliştirmeleri beklenmektedir. Öğretmen adaylarından ayrıca bu ders kapsamında panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılmaları beklenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1Toplumun yapısını ve işleyişini tanır ÖÇ-2Toplumsal gelişmelere karşı duyarlı olur ÖÇ-3Topluma Hizmet Uygulamalarına yönelik projeleri tanır; bireysel bir proje geliştirir, uygular ve değerlendirir
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin kapsamı Eğitim Kurumları ve Toplum Topluma hizmet vermede öğretmenin rolü Türkiye’de toplumsal hizmetlerde etkili kurum ve kuruluşlar Türkiye’de toplumsal hizmetlerde etkili kurum ve kuruluşların deneyimleri Toplumsal hizmete muhtaç bireylerin, ailelerin ve grupların belirlenmesi Toplumsal hizmete muhtaç birey, aile ve gruplarla iletişim kurma teknikleri
2. Hafta TEMA’da etkinlik
3. Hafta LÖSEV’de etkinlik
4. Hafta Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu- Atatürk Çocuk Yuvası Müdürlüğü’nde etkinlik
5. Hafta Alanda Etkinlik
6. Hafta Alanda Etkinlik
7. Hafta Alanda Etkinlik
8. Hafta Toplumsal konularla ilgili makale incelenmesi
9. Hafta Ara Sınav
10. Hafta Alanda Etkinlik
11. Hafta Alanda Etkinlik
12. Hafta Alanda Etkinlik
13. Hafta Alanda Etkinlik
14. Hafta Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 10
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 30
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%) 40
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 20
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Coşkun, Hasan (2009) Topluma Hizmet Uygulamaları, Anı Yayıncılık, Ankara. Dinçer, F. Çağlayan (Yayıma Hazırlayan) (2006) Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Eğitim Fakülteleri ve Topluma Hizmet İşlevi Çalıştayı, 41. Yıl, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları No: 200, Ankara. Erciyes Üniversitesi Topluma Hizmet Uygulamaları Rehberi (2008). Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi THU Çalıştayı Rehberi (2009) YÖK Rehberi.(2006,2007).
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

PY1

1

1

1

PY2

1

1

1

PY3

1

1

1

PY4

1

1

1

PY5

1

1

2

PY6

1

1

1

PY7

1

1

1

PY8

1

1

1

PY9

3

2

2

PY10

1

1

1

PY11

1

1

1

PY12

1

1

1

PY13

1

1

1

PY14

1

1

1

PY15

1

1

1

PY16

1

1

1

PY17

1

1

1

PY18

3

2

3

PY19

1

1

1

PY20

1

1

1

PY21

2

3

2

PY22

3

3

1

PY23

1

1

1

PY24

1

1

1

PY25

4

3

3

PY26

2

3

3

PY27

2

3

3

PY28

2

4

3

PY29

2

2

4

 

          1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla