GKD214


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Bilimsel Araştırma Yöntemleri GKD214 İngiliz Dili Eğitimi (2015 Öncesi Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28 20 30 78 2 3

Ders Sorumluları Assist. Prof. Dr. Aslıhan ERMAN ASLANOĞLU
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencileri bilimsel araştırma yöntemleri hakkında gerekli bilgilerle donatarak öğrenim ve öğrenim sonrasında bilimsel araştırmalar yapabilmelerine olanak sağlamak.
Dersin İçeriği Bilimsel araştırmanın yapısı,bilimsel araştırma yöntemleri.verilerin toplanması,veri toplama yöntemleri,verilerin kaydedilmesi,çözümlenmesi,yorumlanması ve raporlaştırma becerilerinin kazandırmak
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1Bilimsel araştırma tekniklerini bilir ve uygular. ÖÇ-2Problem, araştırma örneği, evren ve örneklem, verilerin toplanmasını ve veri toplama yöntemlerini (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesini, çözümlenmesini, yorumlanmasını ve raporlaştırılmasını bilir ve uygular
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma
2. Hafta Araştırma Eğitimi + Araştırma Süreç ve Teknikleri
3. Hafta Araştırma Eğitimi + Araştırma Süreç ve Teknikleri
4. Hafta Kütüphane kullanımı-birincil ve ikincil kaynaklara ulaşma
5. Hafta Güvenilir internet kaynaklarına ulaşım
6. Hafta Veriler ve Toplanması
7. Hafta Not kartlarının hazırlanması
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Araştırma Raporunun İçeriği ve Biçemi
10. Hafta Aktarmalar Kaynak Gösterme
11. Hafta APA formatına göre rapor yazımı
12. Hafta Giriş bölümü yazımı ve düzeltilmesi
13. Hafta Gelişme bölümü yazımı ve düzeltilmesi
14. Hafta FİNAL-Rapor teslimatı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 20
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 20
Uygulamalar (%) 20
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 30
Diğer (%) 10
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Lester,James D.Writing Research Papers:A Comlete Guide.6 th ed.New York:Harper,1990
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

PY1

1

1

PY2

2

1

PY3

1

2

PY4

1

1

PY5

3

3

PY6

2

2

PY7

2

3

PY8

2

3

PY9

1

2

PY10

2

2

PY11

1

1

PY12

1

2

PY13

1

1

PY14

3

1

PY15

2

1

PY16

2

1

PY17

1

1

PY18

2

1

PY19

1

1

PY20

4

5

PY21

3

3

PY22

2

3

PY23

2

2

PY24

1

1

PY25

2

2

PY26

3

3

PY27

4

4

PY28

4

4

PY29

2

3

 

          1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla