ELT409


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Okul Deneyimi ELT409 İngiliz Dili Eğitimi (2015 Öncesi Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
14 56 60 70 200 3 8

Ders Sorumluları Prof. Dr. Mehmet DEMİREZEN, Assist. Prof. Dr. Neslihan ÖZKAN, Assist. Prof. Dr. Ceyhun KARABIYIK
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu programda öğretmen adaylarının bir sonraki dönem uygulama yapacakları okulu, programı, idarecileri, öğretmenleri ve öğrencileri tanımaları ve staja hazırlık yapmaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği ELT 409, öğretmenlik uygulaması öncesi seçilen okulda gözlem, görüşme ve programlanan etkinliklere hazırlanma, katılma, rapor hazırlama ve üniversitede tüm bu etkinliklerin tartışılması ve sonuçlandırılması faaliyetlerini içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1 İlerde çalışacakları okulları örgütsel yapı ve olanakları açısından tanıma, ÖÇ-2 Okulların sistematik çalışma düzenini anlama ve alışma, ÖÇ-3 Öğretmenlik stajına hazırlanma.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta ELT 409 programını tanıma
2. Hafta Seçilen okul idaresi ile görüşme, sınıflara ayrılma, rehber öğretmenler ile tanışma ve derslere katılış
3. Hafta Etkinliklerin planlanması ve başlatılması
4. Hafta Etkili bir öğretmenin özellikleri
5. Hafta Etkili bir öğretmenin ve sınıfın özellikleri
6. Hafta Uygulama okulunu tanıma
7. Hafta Uygulama okulunu ve olanaklarını tanıma, derste kullanılan teknoloji ve araç gereçleri gözlemleme
8. Hafta Öğrencinin okuldaki bir günü
9. Hafta Öğretmenin okuldaki bir günü
10. Hafta Sınıf içi etkinlikleri tanımaya başlama
11. Hafta Müfredatı tanıma
12. Hafta İngilizce ders planının incelenmesi ve gözlemlenmesi
13. Hafta Öğretim ve öğrenim tekniklerinin gözlemlenmesi
14. Hafta Ölçme ve değerlendirme çalışmalarının gözlemlenmesi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 50
Uygulamalar (%) 50
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması. Editör: Rıfat EFE. Yazarlar: Rıfat EFE, A.Kadir MASKAN, S. GÖNEN, M.HEVEDANLI
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

PY1

1

1

2

PY2

1

1

1

PY3

1

1

2

PY4

2

1

1

PY5

1

2

1

PY6

2

1

1

PY7

3

2

2

PY8

3

2

2

PY9

4

4

5

PY10

1

1

2

PY11

1

1

1

PY12

1

1

1

PY13

1

1

2

PY14

1

1

1

PY15

1

1

1

PY16

2

1

1

PY17

1

1

2

PY18

3

3

4

PY19

2

2

2

PY20

1

2

1

PY21

2

3

3

PY22

4

4

4

PY23

3

2

2

PY24

2

2

1

PY25

5

4

5

PY26

3

2

3

PY27

3

3

3

PY28

4

2

2

PY29

2

2

3

 

          1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla