ELT406


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme ELT406 İngiliz Dili Eğitimi (2015 Öncesi Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
42 55 45 142 3 6

Ders Sorumluları Yrd.Doç.Dr. Aslıhan ASLANOĞLU
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders öğretmen adaylarına İngilizceyi görev odaklı öğrenme ve öğretme konusunda, ve İnglizce dilbilgisi ve kelime bilgisi öğretimi alanlarında bilgi ve beceri kazandırmayı hedeflemektedir.
Dersin İçeriği Görev odaklı dil öğretim yöntemi: Teoriler ve Uygulamalar Öğrenme ile ilgili görevler (aktiviteler) ve dil öğretimi müfredatı Görev odaklı dil öğretimi yöntemi: 1. ve 2. aşamalar Görev odaklı dil öğretimi yöntemi: 3. aşama ve ders örneklerinin incelenmesi Görev odaklı ders planı hazırlama ve sunma Sunumlar
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1 izledikleri ders örneklerini profesyonel bir biçimde eleştirebilecekler ve gereken durumlarda izlenen dersi geliştirmek için öneriler sunabileceklerdir ÖÇ-2 öğretecekleri konu ve öğrencilerinin İngilizce seviyesi, ilgi alanları, zihinsel olgunlukları gibi temel faktörleri göz önünde bulundurarak etkili ders planlaması yapabileceklerdir. ÖÇ-3 İngilizce kelime öğretmek için iletişime dayalı aktiviteler geliştirebileceklerdir ÖÇ-4 İngilizce dilbilgisi öğretmek için iletişime dayalı aktiviteler geliştirebileceklerdir ÖÇ-5 Öğretmen adayları görev odaklı dil öğretimi yönteminin dayandığı teorileri anlayabileceklerdir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Introduction to the course
2. Hafta Unıt IV; How Do You Do?
3. Hafta Unıt IV; How Do You Do? - Scrievener: Chapter 7 : Vocabulary
4. Hafta Scrievener: Chapter 7 : Vocabulary
5. Hafta Brown: Current Issues in Vocabulary Teaching
6. Hafta Demos for Teaching Vocabulary
7. Hafta Demos for Teaching Vocabulary
8. Hafta Unit 3; Grasping Grammar “Presenting Structures
9. Hafta Unit 3; Grasping Grammar “Presenting Structures”- Scrievener: Chapter 9: Working with Language
10. Hafta Scrievener: Chapter 9: Working with Language
11. Hafta Brown: The place of Grammar
12. Hafta Harmer: The place of Grammar
13. Hafta Demos for Teaching Grammar
14. Hafta Demos for Teaching Grammar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Brown, H. Douglas, Teaching By Principles; An Interactive Approach to Language Pedagogy, pearson Education, 10 bank Street, White Plains, NY 10606, 2007. Scrivener, Jim. LEARNING TEACHING; Teacher Development series. Halley Court, Jordan Hill, Oxford OX2 8EJ; Heinemann English Language Teaching, 2010 Tanner, R and C. Green. TASKS FOR TEACHER EDUCATION; A REFLECTIVE APPROACH. Harlow, EsseX: Pearson Education Limited, 1998
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

PY1

5

5

5

5

PY2

1

1

1

1

PY3

5

5

5

5

PY4

1

1

1

1

PY5

5

5

5

5

PY6

4

4

4

4

PY7

4

4

4

4

PY8

1

1

1

1

PY9

5

5

5

5

PY10

5

5

5

5

PY11

1

1

1

1

PY12

1

1

1

1

PY13

4

4

4

4

PY14

5

5

5

5

PY15

1

1

1

1

PY16

5

5

5

5

PY17

5

5

5

5

PY18

4

4

4

4

PY19

1

1

1

1

PY20

1

1

1

1

PY21

5

5

5

5

PY22

5

5

5

5

PY23

5

5

5

5

PY24

1

1

1

1

PY25

5

5

5

5

PY26

5

5

5

5

PY27

5

5

5

5

PY28

5

5

5

5

PY29

5

5

5

5

 

          1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla