ELT406


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme ELT406 İngiliz Dili Eğitimi (2015 Öncesi Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
42 55 45 142 3 6

Ders Sorumluları Assist. Prof. Dr. Faranak Abbaszad Tehrani
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders öğretmen adaylarına İngilizceyi görev odaklı öğrenme ve öğretme konusunda, ve İnglizce dilbilgisi ve kelime bilgisi öğretimi alanlarında bilgi ve beceri kazandırmayı hedeflemektedir.
Dersin İçeriği Görev odaklı dil öğretim yöntemi: Teoriler ve Uygulamalar Öğrenme ile ilgili görevler (aktiviteler) ve dil öğretimi müfredatı Görev odaklı dil öğretimi yöntemi: 1. ve 2. aşamalar Görev odaklı dil öğretimi yöntemi: 3. aşama ve ders örneklerinin incelenmesi Görev odaklı ders planı hazırlama ve sunma Sunumlar
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1 izledikleri ders örneklerini profesyonel bir biçimde eleştirebilecekler ve gereken durumlarda izlenen dersi geliştirmek için öneriler sunabileceklerdir ÖÇ-2 öğretecekleri konu ve öğrencilerinin İngilizce seviyesi, ilgi alanları, zihinsel olgunlukları gibi temel faktörleri göz önünde bulundurarak etkili ders planlaması yapabileceklerdir. ÖÇ-3 İngilizce kelime öğretmek için iletişime dayalı aktiviteler geliştirebileceklerdir ÖÇ-4 İngilizce dilbilgisi öğretmek için iletişime dayalı aktiviteler geliştirebileceklerdir ÖÇ-5 Öğretmen adayları görev odaklı dil öğretimi yönteminin dayandığı teorileri anlayabileceklerdir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Test etmenin önemi
2. Hafta Dilin alt becerilerini test etme
3. Hafta Sözcük Bilgisi test etme
4. Hafta Sözcük Bilgisi test etme
5. Hafta Grameri Test Etme
6. Hafta Telaffuzu Test etme
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta İletişim Becerileri Test Etme
9. Hafta Okuma Becerisini Test Etme
10. Hafta Yazma Becerisini Test Etme
11. Hafta Dinleme Becerisini Test Etme
12. Hafta Konuşma Becerisini Test Etme
13. Hafta Demos for Teaching Grammar
14. Hafta Demos for Teaching Grammar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Madsen, H. S. (1983). Techniques in Testing. Oxford University Press, 200 Madison Ave., New York, NY.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

PY1

5

5

5

5

PY2

1

1

1

1

PY3

5

5

5

5

PY4

1

1

1

1

PY5

5

5

5

5

PY6

4

4

4

4

PY7

4

4

4

4

PY8

1

1

1

1

PY9

5

5

5

5

PY10

5

5

5

5

PY11

1

1

1

1

PY12

1

1

1

1

PY13

4

4

4

4

PY14

5

5

5

5

PY15

1

1

1

1

PY16

5

5

5

5

PY17

5

5

5

5

PY18

4

4

4

4

PY19

1

1

1

1

PY20

1

1

1

1

PY21

5

5

5

5

PY22

5

5

5

5

PY23

5

5

5

5

PY24

1

1

1

1

PY25

5

5

5

5

PY26

5

5

5

5

PY27

5

5

5

5

PY28

5

5

5

5

PY29

5

5

5

5

 

          1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla