ELT405


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Yabancı Dil Öğretiminde Materyal İnceleme ve Geliştirme ELT405 İngiliz Dili Eğitimi (2015 Öncesi Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
42 90 132 3 5

Ders Sorumluları Assist. Prof. Dr. Ceyhun KARABIYIK
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, İngilizcenin öğretiminde kullanılan öğretim malzemeleri ve teknoloji alanındaki gelişmeler doğrultusunda malzeme hazırlama tekniklerini öğrencilere sunmaktır. Ayrıca konu alanı ders kitabı incelemesi ölçütleri tartışılarak seçilen ders kitapları öğrenciler tarafından incelenecektir.
Dersin İçeriği İDÖ ders gereçleri tasarımı kuram ve ilkeleri (örn.: gereç seçimi, uyarlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi) ve ders kitabı kullanımına taraf ve karşıt olan temel görüşler; ders gereçlerinin seçimi ile ilgili format: öğrencinin dil yeterliliği, öğrenilebilirlik, kullanım kolaylığı, kültürel içerik, iletişimsel etkileşimin uygunluğu ve dil kullanımı, öğrencilerin birbirleriyle ve öğretmenle etkileşimde bulunmasına yardımcı olan gerçek dünya bağlamında konuşlanmış gereçler; dil öğretimi için gereç uyarlaması ve geliştirilmesi, belirli öğrenme ihtiyaçlarına ve öğretim ortamlarına göre ders kitabı gereçlerinin uyarlanması, öğretmen adaylarının kendi öğretme gereçlerini ve yardımcı gereçleri uygun yönteme, öğrenci seviyesine, ihtiyaçlarına ve mevcut okul ortamına göre tasarlamaları; gereç değerlendirmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1 İngilizcenin öğretiminde ders gereçleri tasarımı kuram ve ilkelerini (örn.: gereç seçimi, uyarlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi) bilir ve karşılaştırır. ÖÇ-2 Ders gereçlerinin seçimi ile ilgili format, öğrencinin dil yeterliliği, öğrenilebilirlik, kullanım kolaylığı, kültürel içerik, iletişimsel etkileşimin uygunluğu ve dil kullanımı arasındaki ilişkiyi inceler ve örnekler üzerinde çalışır. ÖÇ-3 Dil öğretimi için gereç uyarlaması ve geliştirilmesi, belirli öğrenme ihtiyaçlarına ve öğretim ortamlarına göre ders kitabı gereçlerinin uyarlanması, öğretmen adaylarının kendi öğretme gereçlerini ve yardımcı gereçleri uygun yönteme, öğrenci seviyesine, ihtiyaçlarına ve mevcut okul ortamına göre tasarlamalarını inceler ve uygular.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Introduction
2. Hafta CALL (Computer-Assisted Language Learning) and ELT
3. Hafta The Internet and ELT
4. Hafta Recent Developments in Technology and ELT ( the use of smartboards)
5. Hafta Selecting coursebooks- the essentials
6. Hafta Analysing and evaluating coursebooks
7. Hafta Analysing and evaluating coursebooks
8. Hafta Analysing and evaluating coursebooks
9. Hafta Analysing and evaluating coursebooks
10. Hafta Student presentations ( coursebook evaluation)
11. Hafta Student presentations ( coursebook evaluation)
12. Hafta Student presentations ( coursebook evaluation)
13. Hafta Student presentations ( coursebook evaluation)
14. Hafta Final
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Cunningsworth,Allan. 1998. Choosing Your Coursebook. Heinemann
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

PY1

3

3

3

PY2

1

1

1

PY3

3

3

4

PY4

1

1

1

PY5

3

2

2

PY6

2

2

1

PY7

3

3

3

PY8

3

3

3

PY9

4

3

2

PY10

2

4

4

PY11

1

1

1

PY12

5

5

5

PY13

2

3

3

PY14

2

3

2

PY15

1

2

1

PY16

3

2

3

PY17

2

3

1

PY18

1

1

3

PY19

1

2

2

PY20

2

1

2

PY21

3

3

3

PY22

4

3

3

PY23

2

4

2

PY24

1

1

1

PY25

4

3

3

PY26

2

4

4

PY27

3

4

4

PY28

3

4

4

PY29

2

2

3

 

          1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla