ELT404


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Öğretmenlik Uygulaması ELT404 İngiliz Dili Eğitimi (2015 Öncesi Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
28 65 60 55 208 5 9

Ders Sorumluları Prof. Dr. Mehmet DEMİREZEN, Assist. Prof. Dr. Neslihan ÖZKAN, Assist. Prof. Dr. Ceyhun KARABIYIK
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı - ders planı hazırlayıp gerçek sınıf ortamında öğretmenlik yapmak - öğretmen adaylarının ders uygulamalarını değerlendirmelerine olanak tanımak.
Dersin İçeriği Bu derste öğretmen adayları gerçek sınıf ortamında haftada bir yarım gün öğretmenlik uygulaması yapacaktır.aynı zamanda haftalık sem,ner dersleriyle uygulama dersinin değerlendirmesi yapılacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1 ders planı hazırlamak ÖÇ-2 planı sınıf içindeuygulamak ÖÇ-3 ders uygulamalarını değerlendirmelermek ve geri dönüt vermek ÖÇ-4 okuldaki ve üniversitedeki rehber eğitmenle ders planını değerlendirmek ÖÇ-5 gerekli düzelymeleri yapmak ÖÇ-6 uygulama dosyası hazırlamak ÖÇ-7 gerçek sınıf ortamında öğretmenlik yapmak
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Derse Giriş
2. Hafta Uygulama ve seminer
3. Hafta Uygulama ve seminer
4. Hafta Uygulama ve seminer
5. Hafta Uygulama ve seminer
6. Hafta Uygulama ve seminer
7. Hafta Uygulama ve seminer
8. Hafta Uygulama ve seminer
9. Hafta Uygulama ve seminer
10. Hafta Uygulama ve seminer
11. Hafta Uygulama ve seminer
12. Hafta Uygulama ve seminer
13. Hafta Uygulama ve seminer
14. Hafta Genel değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 50
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 50
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Efe, R., Maskan, A.K., Gönen, S. & Hevedanlı, M. (2009). “Okul Deneyimi ve Öğretmenlik uygulaması”, (Edt.Rıfat EFE) Ankara: Anı Yayıncılık. Coursebooks of MEB
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ 1

ÖÇ 2

ÖÇ 3

ÖÇ 4

ÖÇ 5

ÖÇ 6

ÖÇ 7

PY 1

2

2

2

2

2

2

2

PY 2

1

1

1

1

1

1

1

PY 3

4

4

4

4

4

4

4

PY 4

1

1

1

1

1

1

1

PY 5

1

1

1

1

1

1

1

PY 6

5

5

5

5

5

5

5

PY 7

5

5

5

5

5

5

5

PY 8

5

5

5

5

5

5

5

PY 9

5

5

5

5

5

5

5

PY 10

5

5

5

5

5

5

5

PY 11

5

5

5

5

5

5

5

PY 12

5

5

5

5

5

5

5

PY 13

5

5

1

5

1

2

5

PY 14

5

5

5

5

5

5

5

PY 15

3

3

2

3

2

1

3

PY 16

1

1

1

1

1

1

1

PY 17

5

5

5

5

5

5

5

PY 18

1

5

5

5

2

5

5

PY 19

2

2

2

1

1

2

2

PY 20

2

2

2

2

1

2

2

PY 21

5

5

5

5

5

5

5

PY 22

5

5

5

5

5

5

5

PY 23

5

5

5

5

5

5

5

PY 24

1

1

1

1

1

1

1

PY 25

5

5

5

5

5

5

5

PY 26

5

5

5

5

5

5

5

PY 27

5

5

5

5

5

5

5

PY 28

5

5

5

5

5

5

5

PY 29

5

5

5

5

5

5

5

 

          1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla