ELT313


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Dil Becerilerinin Öğretimi I ELT313 İngiliz Dili Eğitimi (2015 Öncesi Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
28 28 100 156 3 6

Ders Sorumluları Assist. Prof. Dr. Faranak Abbaszad Tehrani
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dil becerilerinin öğretimi konusunda farklı yeterlilik düzeylerine uygun ders planlama yeteneğini öğretmen adaylarına kazandırmak.
Dersin İçeriği Dinleme, konuşma, sesletim ve sözcük öğretiminin farklı evreleri ve teknikleri; dil farkındalığının ve öğretim becerilerinin değişik yaşta ve dil yeterliliğinde öğrenen gruplar için geliştirilmesi; farklı yeterlilik düzeylerine uygun ders planlama ilke ve teknikleri.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1 Dinleme, konuşma, sesletim ve sözcük öğretiminin farklı evreleri ve tekniklerini bilme ve uygulama ÖÇ-2 Dil farkındalığının ve öğretim becerilerinin değişik yaşta ve dil yeterliliğinde öğrenen gruplar için geliştirebilme ÖÇ-3 Farklı yeterlilik düzeylerine uygun ders planlama ilke ve tekniklerini bilme ve uygulama
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Introduction
2. Hafta Teaching of Reading
3. Hafta Teaching of Reading
4. Hafta Teaching of Reading
5. Hafta Teaching of Vocabulary
6. Hafta Teaching of Vocabulary
7. Hafta Teaching of Vocabulary
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Student presentations ( Teaching of Vocabulary)
10. Hafta Student presentations ( Teaching of Vocabulary)
11. Hafta Student presentations ( Teaching of Vocabulary)
12. Hafta Student presentations (Teaching of Reading)
13. Hafta Student presentations (Teaching of Reading)
14. Hafta Student presentations (Teaching of Reading)
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Sarıçoban, A. “The Teaching of Language Skills,” Ankara: Hacettepe Taş Kitapçılık, 2001.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

PY1

4

3

4

PY2

1

1

1

PY3

5

4

3

PY4

1

1

1

PY5

2

3

3

PY6

4

4

2

PY7

3

2

2

PY8

3

3

2

PY9

4

3

3

PY10

3

2

2

PY11

1

1

1

PY12

2

4

5

PY13

1

2

2

PY14

2

2

3

PY15

2

2

3

PY16

3

3

2

PY17

1

2

2

PY18

2

2

1

PY19

3

4

4

PY20

2

3

3

PY21

3

2

3

PY22

3

2

2

PY23

1

1

1

PY24

1

1

1

PY25

2

1

3

PY26

2

2

2

PY27

3

2

2

PY28

3

3

2

PY29

2

3

3

 

          1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla