ELT312


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Özel Öğretim Yöntemleri II ELT312 İngiliz Dili Eğitimi (2015 Öncesi Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
28 28 25 81 3 3

Ders Sorumluları Assist. Prof. Dr. Faranak Abbaszad Tehrani
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders öğrencilerin dil gelişimi ve yeterliği ile ilgili değerlendirmelerde kullanılan temel kavramları, süreçleri ve uygulamaları öğrenmesi için planlanmıştır. Bu derste aynı zamanda çeşitli gruplarda farklı sınav tekniklerinin uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi konularında bilgi kazandırılacaktır.
Dersin İçeriği Öğretim ve değerlendirme Sınavların Problem çözme şeklinde sunumu Sınav ve değerlendirme türleri Sınav soruları hazırlama Sınav hazırlama basamakları Dilbilgisi, Sözcük, okumai dinleme, yazma ve sözlü anlatım sınavları Sınav hazırlamada teorik ve pratik bilgiler Sınavlarda güvenilirlik, geçerlilik ve pratiklik
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin (dersin adı) alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1 izledikleri ders örneklerini profesyonel bir biçimde eleştirebilecekler ve gereken durumlarda izlenen dersi geliştirmek için öneriler sunabileceklerdir ÖÇ-2 öğretecekleri konu ve öğrencilerinin İngilizce seviyesi, ilgi alanları, zihinsel olgunlukları gibi temel faktörleri göz önünde bulundurarak etkili ders planlaması yapabileceklerdir. ÖÇ-3 İngilizce kelime öğretmek için iletişime dayalı aktiviteler geliştirebileceklerdir ÖÇ-4 İngilizce dilbilgisi öğretmek için iletişime dayalı aktiviteler geliştirebileceklerdir ÖÇ-5 Öğretmen adayları görev odaklı dil öğretimi yönteminin dayandığı teorileri anlayabileceklerdir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Sınıf temelli araştırma ilkeleri, yöntemleri
2. Hafta Sınıf temelli araştırma örnekleri
3. Hafta Uygulama
4. Hafta Eylem araştırması ilkeleri ve yöntemleri
5. Hafta Eylem araştırması örnekleri
6. Hafta Uygulama
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Dil öğrenim sorunları
9. Hafta Dil öğrenim sorunlarının Saptanması
10. Hafta Dil öğrenim sorunlarının düzeltilmesine yönelik aktivite hazırlama
11. Hafta Aktivite hazırlama
12. Hafta Güncel yaklaşımlar
13. Hafta Güncel yaklaşımlar
14. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 30
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 30
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ders notları . Makaleler Task for Teacher Educatıon ( Rosie Tanner:Catherine Green : Longman Learning Teaching (Jim Scrivener :Heineman )
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ 1

ÖÇ 2

ÖÇ 3

ÖÇ 4

ÖÇ 5

ÖÇ 6

ÖÇ 7

PY 1

3

3

3

3

3

3

3

PY 2

1

2

2

1

1

2

1

PY 3

3

3

3

3

3

3

3

PY 4

1

1

1

2

1

1

2

PY 5

5

5

5

5

5

5

5

PY 6

5

5

5

5

5

5

5

PY 7

5

5

5

5

5

5

5

PY 8

5

5

5

5

5

5

5

PY 9

1

1

1

1

2

2

2

PY 10

3

3

3

3

3

3

3

PY 11

1

1

2

2

1

2

2

PY 12

5

5

5

5

5

5

5

PY 13

1

1

1

2

1

1

2

PY 14

5

5

5

5

5

5

5

PY 15

3

3

3

3

3

3

3

PY 16

5

5

5

5

5

5

5

PY 17

1

1

1

2

1

2

2

PY 18

2

2

1

2

1

1

2

PY 19

1

1

2

2

1

2

2

PY 20

5

5

5

5

5

5

5

PY 21

5

5

5

5

5

5

5

PY 22

1

1

1

1

1

1

1

PY 23

2

2

2

1

2

2

1

PY 24

2

2

1

2

1

1

1

PY 25

1

1

2

1

1

2

1

PY 26

5

5

5

5

5

5

5

PY 27

5

5

5

5

5

5

5

PY 28

5

5

5

5

5

5

5

PY 29

5

5

5

5

5

5

5