ELT311


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Özel Öğretim Yöntemleri I ELT311 İngiliz Dili Eğitimi (2015 Öncesi Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
28 28 25 81 3 3

Ders Sorumluları Assist. Prof. Dr. Ceyhun KARABIYIK
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Etkin izleme ve değerlendirme ilkelerini kazandırarak öğrenenlerin dil ile ilintili sorunlarımnı saptama ve düzeltme yetisini kazandırmak.
Dersin İçeriği Sınıf temelli araştırma, öğretmen merkezli araştırma, eylem araştırma uygulamaları; öğrenenlerin dil ile ilintili sorunlarının saptanması ve düzeltici öğretim etkinlikleri; öğrenenlerin etkin izlenme ve değerlendirilme ilkeleri, güncel eğilimleri temel alan yöntemler; ulusal ve uluslar arası mesleki organizasyonlar (örn.:TESOL and INGED) ve uygulamalı süreli yayınlar (örn.: English Teaching Forum, ELTJ, TESLJ and TESL Reporter).
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1Sınıf temelli araştırma, öğretmen merkezli araştırma, eylem araştırma uygulamalarını karşılaştırabilme ve uygulayabilme. ÖÇ-2Öğrenenlerin dil ile ilintili sorunlarını saptar ve düzeltici öğretim etkinliklerini düzenleyebilme ÖÇ-3Öğrenenlerin etkin izlenme ve değerlendirilme ilkelerini bilme ÖÇ-4 Ulusal ve uluslararası mesleki organizasyonları, etkinlikleri ve uygulamalı süreli yayınları izleyebilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tanıtım, Açıklama
2. Hafta Sınıf Gözlemi
3. Hafta Sınıf Yönetimi
4. Hafta Sınıf Yönetimi
5. Hafta Kelime Açıklama
6. Hafta Kelime Öğretiminde ve Öğreniminde Farklı Teknikler
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Kelime Öğretiminde ve Öğreniminde Farklı Teknikler
9. Hafta Farklı yöntemlerle kelime öğretimi-Öğrenci Sunumları
10. Hafta Farklı yöntemlerle kelime öğretimi-Öğrenci Sunumları
11. Hafta Farklı yöntemlerle kelime öğretimi-Öğrenci Sunumları
12. Hafta Farklı yöntemlerle kelime öğretimi-Öğrenci Sunumları
13. Hafta Farklı yöntemlerle kelime öğretimi-Öğrenci Sunumları
14. Hafta Farklı yöntemlerle kelime öğretimi-Öğrenci Sunumları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 30
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 30
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ders notları Makaleler Task for Teacher Educatıon ( Rosie Tanner:Catherine Green : Longman Learning Teaching (Jim Scrivener:Heineman )
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

PY1

1

1

1

1

PY2

1

1

1

1

PY3

2

1

1

1

PY4

1

1

1

1

PY5

3

2

1

3

PY6

1

3

3

2

PY7

3

2

3

4

PY8

2

2

3

4

PY9

4

3

4

1

PY10

2

1

2

2

PY11

1

1

1

1

PY12

2

4

2

1

PY13

3

3

2

1

PY14

2

3

2

1

PY15

1

2

1

1

PY16

1

4

3

2

PY17

1

2

1

2

PY18

3

2

1

3

PY19

2

2

1

2

PY20

4

1

2

2

PY21

2

3

3

3

PY22

3

4

4

3

PY23

2

1

2

3

PY24

1

1

1

1

PY25

3

3

5

5

PY26

3

3

3

4

PY27

3

2

3

4

PY28

2

2

3

4

PY29

1

1

2

3

 

          1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla