ELT303


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Edebiyat ve Dil Öğretimi I ELT303 İngiliz Dili Eğitimi (2015 Öncesi Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
45 20 20 20 25 130 3 5

Ders Sorumluları Assist. Prof. Dr. F. Hüriyet KONUR
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersin amacı içerik açısından zengin edebi metinlerin dil öğretiminde hangi alanlarda kullanılabileceğini araştırmak ve edebiyatın dil öğrenimini ve öğrencilerini hem dilsel hem de sanatsal olarak nasıl zenginleştirebileceğini göstermektir.
Dersin İçeriği Bu derste İngiliz ve Amerikan edebiyatından seçilen kısa hikâyelerin tamamı ve romanlardan seçilen alıntılar dil ve biçem açısından incelenir ve bu eserlerin dil öğretiminde nasıl kullanıldığını gösteren çeşitli etkinliklerden örnekler sunulur. Ayrıca öğrencilerden seçtikleri bir edebi eseri öğretilenler doğrultusunda uygulamaları beklenir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1Edebiyatı dil öğretiminde kullanabilme ÖÇ-2 Edebi metinlere yaklaşıp derste kullanabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta What is literature - Language of literature
2. Hafta Using Literature in the Language Classroom
3. Hafta Approaches to using literature with the language learner
4. Hafta Material design and lesson planning: Short Stories
5. Hafta Short stories - tasks and activities
6. Hafta Student presentations
7. Hafta Student presentations
8. Hafta Student presentations
9. Hafta Material design and lesson planning: Novels
10. Hafta Novels (selected extracts) - tasks and activities
11. Hafta Student presentations
12. Hafta Student presentations
13. Hafta Student presentations
14. Hafta Student presentations
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 20
Uygulamalar (%) 20
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 20
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Lazar, Gillian - 1993 - Literature and language teaching: a guide for teachers and trainers. .
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

PY1

1

2

PY2

4

5

PY3

1

3

PY4

2

3

PY5

2

3

PY6

2

1

PY7

4

4

PY8

3

4

PY9

3

3

PY10

2

2

PY11

1

1

PY12

3

3

PY13

4

3

PY14

3

3

PY15

1

2

PY16

3

2

PY17

2

2

PY18

1

3

PY19

2

2

PY20

1

1

PY21

3

2

PY22

3

3

PY23

2

3

PY24

1

1

PY25

3

3

PY26

2

3

PY27

3

3

PY28

3

3

PY29

2

2

 

          1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla