ELT213


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Anlatım Becerileri ELT213 İngiliz Dili Eğitimi (2015 Öncesi Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 83 125 3 5

Ders Sorumluları Assist. Prof. Dr. Faranak ABBASZAD TEHRANİ
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Ders kitabındaki bölümler, dinleme cd leri, kısa filmler ve makale fotokopileri kullanılarak öğrencilerin dinleme, not tutma, analitik düşünme ve düşündüğünü sözlü ifade etme biçimlerini öğrenmesi, topluluk önünde kendine güvenene bir biçimde bilgi verici ve ikna edici sunumlar yapmasının sağlanması
Dersin İçeriği Etkili iletişim metodları, materyal seçimi organizasyonu, sunum teknikleri, temel sözlü iletişim teorileri, etkin dinleme becerisi, not tutma becerisi, bilgi verici ve ikna edici konuşma becerileri geliştirmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1Kendine güvenerek ikna edici ve bilgi verici sunumlar yapabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin amacının açıklanması, materyal dağılımı
2. Hafta Delivering your message -posture talks -look in the eyes -using visual aids
3. Hafta Student presentation -speaking to develop self-confidence
4. Hafta Putting your speech together -Preparing the speech -Outlines -transitions -syllable stress in compound nouns
5. Hafta Listening -Bad listening habits -Listening Exercises
6. Hafta Speaking to inform -Preparing for the informative speech -Outlining the informative speech
7. Hafta Student presentations
8. Hafta Speaking to Persuade -Preparing for Persuasive Speech -Outlining the Persuasive speech
9. Hafta Sample Persuasive speech -Exercises -Listening -Taking notes -Discussion
10. Hafta Student presentations
11. Hafta Student presentations
12. Hafta Student presentations
13. Hafta Participating in Group Discussions
14. Hafta Sample Group Discussion Exercises
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Dale,Paulette and James C.Wolf Speech Communication Made Simple-A Multicultural Perspective.Longman Inc,Ny:2000
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

PY1

1

PY2

1

PY3

1

PY4

1

PY5

3

PY6

1

PY7

4

PY8

3

PY9

2

PY10

3

PY11

1

PY12

1

PY13

3

PY14

2

PY15

2

PY16

2

PY17

3

PY18

1

PY19

2

PY20

1

PY21

4

PY22

1

PY23

2

PY24

1

PY25

2

PY26

4

PY27

4

PY28

3

PY29

2

 

          1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla